Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1208050-005
0
0
Mogiła ziemna otoczona jest betonowymi słupkami na ceglano-betonowej podstawie, połączonymi żelaznym łańcuchem. Na mogile ustawiony jest pomnik z piaskowca w formie dwusegmentowej kapliczki zakończonej dwuspadowo, zwieńczonej niewielkim krzyżem. W dolnym segmencie wmurowana jest tablica z ciemnego kamienia z napisem: „BOHATEROM WALKI/ O NIEPODLEGŁOŚĆ/ OJCZYZNY/ POLEGŁYM W BITWIE/ MIECHOWSKIEJ/ DNIA 17 II 1863 R/ ROKU PAŃSKIEGO/ 1922 LUTEGO SIEDEMNASTEGO/ WOLNEJ RZECZYPOSPOLITEJ/ POMNIK TEN WZNIESLI/ RODACY”. Na górnym segmencie pomnika znajduje się znajduje się metalowa tablica z płaskorzeźbą przedstawiającą Matkę Bożą z Dzieciątkiem. Poniżej tablicy umieszczone są płaskorzeźby przedstawiające herby Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Na tympanonie kapliczki znajdują się litery „D.O.M.”

Pochowano tu powstańców poległych w bitwie miechowskiej 17 lutego 1863 r. Pomnik został wybudowany w 1922 r.
  • J. Mrożkiewicz, Cmentarz parafialny w Miechowie, Kraków 2007.
  • H. Mościcki, Pomniki bojowników o niepodległość 1794-1863, Warszawa 1929.
  • Z. Pęckowski, Miechów. Studia z dziejów miasta i ziemi miechowskiej do roku 1914, Kraków 1967, s. 215-218.
  • S. Zieliński, Bitwy i potyczki 1863-1864, Rapperswill 1913, s. 161.
  • Ziemia miechowska moja mała ojczyzna, pod red. W. Barczyńskiego i S. Piwowarskiego, Miechów 2010, s. 140-141.