Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1206120-007
33
33
Na mogile znajduje się pomnik z kamiennych, profilowanych bloków zwieńczony krzyżem z pasyjką. Na najwyżej położonym bloku znajduje się wyobrażenie orła w koronie. Do boków pomnika przylegają pylony z inskrypcjami:
– „TU SPOCZYWAJĄ/ RODZINA BIELAWSKICH/ BIELAWSKA ANNA/ MARIA Z BIELAWSKICH/ SWEDURA/ KAWALEC ZYGMUNT/ KAWALEC GRACJAN/ KOSZEWSKI MARIAN/ BIELAWSKA JANINA/ RODZINA MIGDAŁÓW/ MIGDAŁ JAN/ MIGDAŁ KATARZYNA/ MIGDAŁ WIESŁAW/ MIGDAŁ WŁADYSŁAW/ RODZINA HEBDOWSKICH/ PODSIADŁO WALERIA/ PODSIADŁO MARIA/ PODSIADŁO WŁADYSŁAW/ PODSIADŁO KRYSTYNA/ BOGACZ JÓZEF/ BOGACZ ANIELA/ PIETRACHA JAN/ PIETRACHA JÓZEF/ PIETRACHA JERZY/ DŁUŻEWSKI KONSTANTY/ DŁUŻEWSKA ROZALIA/ DŁUŻEWSKA JANINA/ DŁUŻEWSKI WŁADYSŁAW/ DŁUŻEWSKI ZDZISŁAW/ KOWAL JAN/ KOWAL KAZIMIERA/ MIKINA STEFANIA/ JAKUBAS JÓZEF/ RODZINA WŁODARCZYKÓW/ WŁODARCZYK JAN/ KAŁUŻA KAZIMIERZ/ UMINSKA STANISŁAWA/ ZAPRZELSKI STEFAN/ PRZENIESIENI NA CMENTARZ/ RODZINA HEBDOWSKICH/ HEBDOWSKA ANNA/ HEBDOWSKI MIECZYSŁAW/ PODSIADŁO WINCENTY/ MAMCZYŃSKI/ ALEKSANDER/ MAMCZYŃSKI MICHAŁ/ MAMCZYŃSKA KAZIMIERA/ MAMCZYŃSKA ZOFIA/ KUBIŃSKI SZCZEPAN/ KUBIŃSKI BRONISŁAW/ KUBIŃSKI MAKSYMILIAN/”
– „PODSIADŁO STANISŁAW/ PODSIADŁO STANISŁAW/ Z MUNIOKOWIC/ BIELAWSKI ALEKSANDER/ BIELAWSKA HELENA/ BIELAWSKA HEL. \CÓRKA\/ BIELAWSKI MIECZYSŁAW/ WŁOSKOWA MARIA/ BIELAWSKI FRANCISZEK/ MUROWANY MIECZYSŁAW/ MOLĄG JAN/ RODZINA GUGAŁÓW/ GUGAŁA ANNA/ GUGAŁA DOMICELA/ GUGAŁA ZYGMUNT/ GUGAŁA TADEUSZ/ FRANCZYK AGATA/ RODZINA BRYŁÓW/ BRYŁA JAN/ BRYŁA ALEKSANDRA/ BRYŁA WINCENTY/ RODZINA CHWASTKÓW/ CHWASTEK JÓZEF/ CHWASTEK KATARZYNA/ RODZINA PASIŃSKICH/ PASIŃSKI SZCZEPAN/ PASIŃSKA ANNA/ DĄBROWSKA PETRONELA/ DĄBROWSKA ZOFIA/ BOGACZ MARIA/ ZARĘBA JOZEFA/ PIWOWARSKA JÓZEFA/ PABJAŃCZYK FRANCISZEK/ PABJAŃCZYK TEOFILA/ ŁAPIŃSKA FRANCISZKA/ PRUSKA STANISŁAWA/ ZIELIŃSKA MARIA/ ZIELIŃSKI STANISŁAW/ KABELAK MACIEJ/ KABELAK MARIA/ KABELAK JAN/ KABELAK FRANCISZEK/ KABELAK KLARA/ KABELAK GENOWEFA/ KLABELAK DOMICELA/ KOWAL FRANCISZEK/ KOWAL JULIA/ KOWAL BRONISŁAWA/ KOWAL FRANCISZKA/ KOWAL MIECZYSŁAWA/ ZOŃ JÓZEF/ BYCZEK JAN/ BYCZEK JÓZEFA/ BYCZEK ZOFIA”.

Przed pomnikiem znajduje się postument z tablicą z napisem: „POLAKU/ POCHYL CZOŁA/ PADNIJ/ NA KOLANA I WZNIEŚ/ MODŁY OD CHRYSTUSA/ PANA/ ZA DUSZE TYCH/ NIEWINNYCH OFIAR/ NIEMCÓW ZBRODNI/ A IMION ICH RODAKU/ NIE ZAPOMNIJ/ PONAD PÓŁTORA/ TYSIĄCA W TYM/ POWIECIE ZBRODNI/ Z TEJ KRWI NIEWINNEJ/ POWSTANIE MŚCICIEL/ POLSKI MIECZ/ GERMANA ODBIEŻY/ INICJATOREM POMNIKA BYŁ/ ALEKSANDER HEBDOWSKI”

Pomnik znajduje się na tarasie i jest otoczony słupkami połączonymi żelaznymi łańcuchami. Do pomnika prowadzi wejście zamykane dwuskrzydłową bramą z metalowych prętów z tabliczką z napisem: „MOGIŁA ZBIOROWA/ OFIAR TERRORU/ HITLEROWSKIEGO/ Z 1943 R.” Alejka prowadząca do pomnika wyłożona jest czerwoną kostką.

Pochowano tu ok. 38 osób rozstrzelanych przez okupanta niemieckiego w czerwcu lub lipcu 1943 r.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Urząd Wojewódzki Krakowski, sygn. UW II 996, UW II 1014.
  • S. Czerpak, T. Wroński, Upamiętnione miejsca walk i męczeństwa w Krakowie i województwie krakowskim 1939–1945, Kraków 1972, s. 137-138.
  • Instytut Pamięci Narodowej Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów w Krakowie, Oddziałowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Krakowie, sygn. IPN Kr 1/1319 t. 2, opracowanie T. Wroński, Pacyfikacje na terenie powiatu miechowskiego w latach okupacji hitlerowskiej 1939–1945.
  • Polski Czerwony Krzyż, Biuro Informacji i Poszukiwań, Arkusz ewidencyjny grobownictwa wojennego z 1945 r.
  • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa. Lata wojny 1939–1945, Warszawa 1966.
  • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa. Lata wojny 1939-1945, red. Cz. Czubryt-Borkowski, Warszawa 1988, s 319.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939–1945. Województwo kieleckie, Warszawa 1980, s. 176.
  • Ziemia miechowska, moja mała ojczyzna, red. W. Barczyński, S. Piwowarski, Miechów 2010, s. 147.