Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1208070-005
1
1
Mogiła obramowana i nakryta lastrykową płytą. Przy mogile krzyż z metalowych rur z pasyjką i tabliczką z napisem: „Ś.P// ZYGMUŚ/ CZEKAJ/ ŻYŁ 11 LAT/ † ROZSTRZELANY/ 10.07.1944/ SPOCZYWAJ W POKOJU”.

Pochowany tu Zygmunt Czekaj zginął w czasie pacyfikacji miejscowości Zagórzany w lipcu 1944 r.
  • . Guzik, Racławickie wezwania. Monografia okupacyjna ziemi miechowskiej 1939–1945, Kraków 1987, s.189 (podano datę śmierci – 8.07.1944).
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
CZEKAJ ZYGMUNT