Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1206030-004
154
0
Mogiła ziemna, oznaczona dwoma krzyżami z metalowych rur z pasyjką.

Pochowano tu 154 żołnierzy armii austro-węgierskiej, poległych w listopadzie 1914 r.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Ekspozytura w Spytkowicach, C.K. Komenda Powiatowa Miechów.
  • Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki, sygn. 17474.
  • J. Pałosz, Śmiercią złączeni. O cmentarzach z I wojny światowej na terenach Królestwa Polskiego administrowanych przez Austro-Węgry, Kraków 2012, s. 245, 263, 290, 344, 372.
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Австро-венгерская армия 154