Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1206030-006
1
1
Mogiła ziemna w obramowaniu, u wezgłowia krzyż łaciński z medalionem przedstawiającym głowę Chrystusa na skrzyżowaniu ramion. Po obu stronach krzyża umieszczone są dwa zwieńczone kulami słupki, na których znajdują się metalowe tablice z napisami:
– „Ś†P./ FRANCISZEK/ LEPIARCZYK/ LAT 26 POLEGŁ ZA/ OJCZYZNĘ/ NA POLU CHWAŁY/ w RADŁOWIE/ DNIA 8. WRZEŚNIA 1939./ PROSI O ZDROWAŚ/ MARIA.”
– „Ś.†P./ ŁUKASZ/ LEPIARCZYK/ PRZEŻYWSZY LAT 22/ ZOSTAŁ ZAMORDOWANY/ PRZEZ NIEMCÓW/ DNIA 15. SIERPNIA 1944./ PROSI O ZDROWAŚ/ MARIA.”

Pochowano tu Łukasza Lepiarczyka, który zginął z rąk okupanta niemieckiego 15 sierpnia 1944 r.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Urząd Wojewódzki Krakowski , UW II 996.
  • Polski Czerwony Krzyż, Archiwum Biura Informacji i Poszukiwań.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939–1945. Województwo krakowskie miejskie, Warszawa 1984, s. 14.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
LEPIARCZYK ŁUKASZ