Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1206030-007
1
1
Na mogile znajduje się lastrykowy nagrobek ze stelą u wezgłowia. Na steli umieszczona jest czarna tablica z napisem: „ŚP/ JAN/ CIEŚLIK/ LAT 23/ ZOSTAŁ ZAMORDOWANY/ DNIA 19.VII.1943/ W CELINACH/ PRZEZ HITLEROWSKICH/ BARBARZYŃCÓW/ CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI/ RODZINA”.

Pochowano tu Jana Cieślika z Grzegorzowic, rozstrzelanego przez niemiecki oddział żandarmerii ze Skały w miejscowości Celiny w lipcu 1943 r.
  • Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich, sygn. S. 6/81, Sprawozdanie z wyników śledztwa w sprawie rozstrzelania 9 Polaków z 2 listopada 1981 r.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939–1945. Województwo krakowskie miejskie, Warszawa 1984, s. 20 (wśród rozstrzelanych przez żandarmów 5 VII 1943 r. wymieniony Cieślik z Grzegorzowic).
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
CIEŚLIK JAN