Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1206030-008
1
1
Mogiła ziemna w betonowym obramowaniu, u wezgłowia prostokątna stela z motywem roślinnym i wyprofilowanym krzyżem w górnej części. Na steli znajduje się inskrypcja: „Ś.P./ WÓJCIK EDWARD/ LAT 23/ ZOSTAŁ ZAMORDOWANY/ W DNIU 19.VII.1943 R./ W CELINACH PRZEZ/ HITLEROWSKICH/ BARBARZYŃCÓW/ CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI/ RODZINA”.

Pochowano tu Edwarda Wójcika z Grzegorzowic, rozstrzelanego przez niemiecki oddział żandarmerii ze Skały w miejscowości Celiny w lipcu 1943 r.
  • Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich, sygn. S. 6/81, Sprawozdanie z wyników śledztwa w sprawie rozstrzelania 9 Polaków z 2 listopada 1981 r.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939–1945. Województwo krakowskie miejskie, Warszawa 1984, s. 20.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
WÓJCIK EDWARD