Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1213010-002
49
49
W górnej części obelisku znajduje się wnęka w kształcie krzyża łacińskiego. Na ścianach postumentu znajdują się napisy:
- „DIESER STEIN !/ GEWIDMET EUCH AUS TREUER KAMERADSCHAFTLIEBE,/ MÖGE FÜR ALLE ZEITEN ZEUGNISS DARAN GEBEN/ DASS WIR DIE ZEUGEN EUEREN THATEN WAREN,/ STOLZ AUF EUCH SIND:/ DIE OFFIZIERE DES 57. INFANTERIE UND 1.UHLANEN/ REGIMENTS”;
– „VON 57. INFANTERIE REGIMENT:/ KORPORAL: JAKOB BURKOT/ MATHIAS SYSOL/ GEMEINE: PAUL JOB/ JAKOB JONIK/ SALAMON LASSINGER/ ALBERT OLEJARCZYK/ JOHANN PAWŁOWSKI/ ALBERT PALA/ JOHANN PYREK/ MICHAEL PRZYBYLSKI/ LUDWIG SOWA/ THOMAS WOJNAROWICZ.”;
– „VON 1. UHLANEN REGIMENT:/ KORPORAL: ALFRED DITTRICH./ FRANZ FOREK/ GEMEINE: VINZENZ ADAMCZYK/ JOSEF JENDRASZCZYK/ ALBERT KASPEREK/ JOSEF KULCZYK/ FRANZ KULIK/ MARTIN WOLNY”.

Na frontowej ścianie obelisku z marmuru umieszczony jest krzyż łaciński i panoplium. Na przedniej ścianie postumentu znajduje się inskrypcja z napisem: „RUHE STAETTE/ der am 27. Juni 1866 in dem/ Gefecht bei Oswiecim/ den Heldentod für König/ und Vaterland Gefallenen/ 27 Preussischen Soldaten/ Mitgewidmet von dem Offizier/ Corps. des Königl. 3 o s Infanterie/ Regiment No. 62.” Na prawym boku postumentu znajduje się inskrypcja: „Gefallen sind v.d. 10.u. 11 Comp.:/ 5. o s I. Rgts. No 62./ Hauptm. u. C. Chef d. Graf/ v. Königsdorrf/ Lieutn: T. Böge,/ Uoffz: C. Burdzik u. B. Reinsch/ Gefr.: J. Krzizok/ Gem: J: J. Jonkisch.” Na tylnej ścianie postumentu znajduje się napis: „ Na podstawie postumentu wyryty jest dopisek „Junglist in Ratibor”.

Za pomnikiem znajdują się dwie mogiły ogrodzone zdobionym metalowym płotem osadzonym na obramowaniu. U wezgłowia pierwszej z mogił znajduje się obelisk z piaskowca osadzony na postumencie z żeliwną tablicą z napisem: „Julius/ Rischka/ k.k./ Hauptmann | Roderich von Grünenwald/ k.k./ Oberlieutenant”.

U wezgłowia drugiej mogiły znajdują się dwa obeliski z piaskowca osadzone na postumencie z żeliwnymi tablicami z napisami:
– „MORITZ FREIHERR von LEHMANN/ k.k. Rittm. Escad. Comdt. Des 1. Uhlanen-/ Regiments Ritter des Maria-Theresien-/ und des Eisernen Kronen-Ordens K.D./ Besitzer des Militär-Verdienst-Kreuzes K.D./ Landstand von Böhmen Mähren/ und Schlesien/ Geblieben vor dem Feinde am 27 Juni 1866”,
– „WOLF WITOLD NICOLAUS/ von SCHOENBERG/ A.D. HAUSE OBERREINSBERG K.S./ LEUTNANT IM K. K. 1. ULANENREGIMENT/ GRAF von GRUENNE/ GEB. D 27 FEBRUAR 1847/ GEFALLEN D 27 JUNI 1866/ ………. OSWIECIM”.

W czerwcu 1866 r. wybuchła wojna między Prusami a Austrią. Wojska pruskie przeprawiły się 27 czerwca w okolicach Pławy Brzezinki i Babic. Doszło do bitwy z siłami austriackiego 57 pułku piechoty i 1 pułku ułanów. Po początkowych sukcesach wobec zaciętej obrony dworca kolejowego i odparcia pruskiej kawalerii przez austriackich kawalerzystów 1 pułku ułanów. Po obu stronach walczyli Polacy. W walkach polegli min. dowodzący min. 5 szwadronem rotmistrz Moritz von Lehmann, pośmiertnie odznaczony krzyżem rycerskim Orderu Marii Teresy i Orderem Żelaznej Korony oraz kapitan piechoty Juliusz Ryszka ze Lwowa.. 28 czerwca ciała 47 poległych pochowano na cmentarzu parafialnym w Oświęcimiu.
  • M. Nitka, Cmentarz parafialny w Oświęcimiu, Pękowice-Oświęcim 2013, s. 44-50.
  • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie, maszynopis S. Iskierka, M. Wirgiński, Inwentaryzacja cmentarza rzymsko-katolickiego w Oświęcimiu, Oświęcim 1986.
  • Elżbieta Skalińska-Dindorf, Kronika Oświęcimia. Dzieje Oświęcimia 1772-2003, Oświęcim 2006, s. 48-51.
  • Elżbieta Skalińska, Oświęcim wczoraj i dziś, Oświęcim 2001, s. 95-100.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
RISCHKA JULIUS HAUPTMANN Другие
RITTER VON LEHMANN MORITZ RITTMEISTER Другие
VON GRÜNENWALD RODERICH OBERLIEUTNANT Другие
VON SCHOENBERG WOLF WITOLD NICOLAUS LIEUTNANT Другие
BURKOT JAKOB KORPORAL Другие
SYSOL MATHIAS KORPORAL Другие
JOB PAUL GEMEINER Другие
JONIK JAKOB GEMEINER Другие
LASSINGER SALAMON GEMEINER Другие
OLEJARCZYK ALBERT GEMEINER Другие
PAWŁOWSKI JOHANN GEMEINER Другие
PALA ALBERT GEMEINER Другие
PYREK JOHANN GEMEINER Другие
PRZYBYLSKI MICHAEL GEMEINER Другие
SOWA LUDWIG GEMEINER Другие
WOJNAROWICZ THOMAS GEMEINER Другие
DITTRICH ALFRED KORPORAL Другие
FOREK FRANZ GEMEINER Другие
JENDRASZCZYK JOSEF GEMEINER Другие
KASPEREK ALBERT GEMEINER Другие
KULCZYK JOSEF GEMEINER Другие
KULIK FRANZ GEMEINER Другие
WOLNY MARTIN GEMEINER Другие
GRAF VON KÖNIGSDORFF HAUPTMANN Другие
BÖGE T. LIETNANT Другие
BURDZIK C. UNTEROFFIZIER Другие
REINSCH B. UNTEROFFIZIER Другие
KRZIZOK J. GEFREITER Другие
JONKISCH J. GEMEINER Другие
WEYRACH R. LEUTNANT Другие
MEJA J. SERGEANT Другие
AST F. UNTEROFFIZIER Другие
HEIN G. GEFREITER Другие
DOLINA J. GEFREITER Другие
JASCHKE J. GEFREITER Другие
SCHWARZ E. GEFREITER Другие
WINTER J. WEHRMANN Другие
KUCHLER G. WEHRMANN Другие
SCHWOCWAHN A. WEHRMANN Другие
HOFFMANN H. WEHRMANN Другие
PFUMFEL J. WEHRMANN Другие
CHMIEL L. WEHRMANN Другие
BOTHAR A. WEHRMANN Другие
RASFEK J. WEHRMANN Другие
EHR J. WEHRMANN Другие
IRGEL J. WEHRMANN Другие
WOLFF A. WEHRMANN Другие
KONETZKY A. JÄGER Другие
BAUMGART E. HORNIST Другие