Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1212040-001
99
45
Cmentarz jest otoczony drewnianym, sztachetowym płotem. Główny element cmentarza stanowi wysoki drewniany krzyż łaciński. Oprócz tego na cmentarzu znajdują się dwa mniejsze krzyże: prawosławny i łaciński.

Przy cmentarzu znajduje się tablica informacyjna z napisem:
„CMENTARZ WOJENNY Z 1914 r. – „KLUCZE”/ Obiekt miał charakter przyszpitalny, lazaret polowy mieścił się w budynkach pobliskiego tartaku. Grzebano tutaj żołnierzy zmarłych z ran odniesionych w boju na nieodległej linii frontu. Spoczywały tu szczątki 99 poległych – 79 Austriaków i 20 Rosjan. W mogiłach pojedynczych złożono 37 Austriaków i 2 Rosjan, a pozostałych żołnierzy pochowano dwóch osobnych grobach masowych (w jednej 42 Austriaków, a w drugiej 18 Rosjan). Określenia przynależności państwowej należy traktować umownie, ponieważ obie armie były wielonarodowe. Według austriackich źródeł cmentarz nosił numer 17, jego wystrój był prosty i skromny z drewnianymi dębowymi krzyżami. W połowie lat 30-tych ub. wieku cmentarz miał zostać przeniesiony do Olkusza. Tak się jednak z niewiadomych przyczyn nie stało i część z poległych żołnierzy nadal tu spoczywa. Niepełna lista pochowanych żołnierzy, którzy byli pochowani na tym cmentarzu: [nazwiska, przydziały i daty śmierci]/ Groby żołnierzy są najlepszym kazaniem o pokoju/ Albert Schweitzer | Jaka tu cisza! – wonie jak na łące;/ Tam za drzewami ginie blas słoneczny - / Patrz, każde drzewo zdaje się modlące/ O spokój wieczny”/ Mieczysław Romanowski/ Uszanuj powagę tego miejsca!”.

Cmentarz pierwotnie był otoczony rowem i ziemnym wałem. W okresie I wojny światowej grzebano tu zmarłych w pobliskim szpitalu polowym. W sumie pochowano 79 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 20 z armii rosyjskiej. W dokumentacji z okresu międzywojennego znajduje się informacja, że szczątki ekshumowano w latach 30-tych. Część zwłok pozostawiono jednak na cmentarzu.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Ekspozytura w Spytkowicach, C.K. Komenda Powiatowa Olkusz.
  • Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki 1919-1939, sygn. 17474, 15204, 17483.
  • K. Orman, P. Orman, Wielka wojna na Jurze. Przebieg wydarzeń i cmentarze wojenne I wojny światowej między Krakowem a Częstochową, Kraków 2008, s. 176.
  • J. Pałosz, Śmiercią złączeni. O cmentarzach z I wojny światowej na terenach Królestwa Polskiego administrowanych przez Austro-Węgry, Kraków 2012, 124, 130, 166, 209, 375, 385-387, 390.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
BABIS LEOPOLD Австро-венгерская армия
BABICZ TEOFIL Австро-венгерская армия
BARANEK [BERANEK] FRANZ Австро-венгерская армия
BARTOSIK ANDREAS Австро-венгерская армия
BEINSTEIN NARZICS Австро-венгерская армия
BUREK GUSTAV Австро-венгерская армия
BUREK KARL Австро-венгерская армия
CHYRČ KASIMIR Австро-венгерская армия
EHLER ALBERT Австро-венгерская армия
GÖBEL RUDOLF Австро-венгерская армия
GREIPL [GREIPEL] HEINRICH Австро-венгерская армия
HANISZKA Австро-венгерская армия
HANKE MAX Австро-венгерская армия
HANZEL VIKTOR Австро-венгерская армия
HEGA GEORG Австро-венгерская армия
JANKE Австро-венгерская армия
SIDZINA [JIDZINA] JOHANN Австро-венгерская армия
KARBUT MICHAEL Австро-венгерская армия
KAUF FRANZ Австро-венгерская армия
KOCIAN JOSEF Австро-венгерская армия
KÖSTLAN ULRICH Австро-венгерская армия
KOUZIL FRANZ Австро-венгерская армия
KOVARIK THOMAS Австро-венгерская армия
KOWRIL [KOURIL] FRANZ Австро-венгерская армия
KRIVINKA FRANZ Австро-венгерская армия
LOSERT RAIMUND Австро-венгерская армия
MACHAT [MACHAL] GUSTAV Австро-венгерская армия
MULEC JOSEF Австро-венгерская армия
MULETZ JOHANN Австро-венгерская армия
NITSCH ANTON Австро-венгерская армия
PAWLIK JOSEF Австро-венгерская армия
PILZ N. Австро-венгерская армия
POKUSZ [POKUSA] MICHAEL Австро-венгерская армия
QUIRSCHTNER JOHANN Австро-венгерская армия
SCHILDER JOSEF Австро-венгерская армия
SCHMIED FRANZ Австро-венгерская армия
SOBADJUCH N. Австро-венгерская армия
SOLKAN WASILI Австро-венгерская армия
STEINDL ALOIS Австро-венгерская армия
SZGRUDLO [SCUDLE, SUCDLO] RUDOLF Австро-венгерская армия
TITKA JOSEF Австро-венгерская армия
WACHEL [WACHEL] FRANZ Австро-венгерская армия
WILKORSZ BOLESŁAW Австро-венгерская армия
ZAWIDEK FABIAN Австро-венгерская армия
KANAJKIN ANTON Русская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Русская армия 19
Австро-венгерская армия 35