Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1207080-003
1
1
Na mogile nagrobek z piaskowca Długopole, złożony z płyty nagrobnej i attyki z ryzalitowanym w górnej części równoramiennym krzyżem oraz nałożoną na niego plakietą, przedstawiającą orła wojskowego.

Poniżej krzyża, na licu attyki wyryty jest krzyż łaciński oraz napis: „GENOWEFA KROCZEK/ „LOTTE”/ ur. 14 VI 1919 r./ ŻOŁNIERZ POLSKI PODZIEMNEJ/ W CZASIE WOJNY/ ORGANIZATORKA SŁUŻBY SANITARNEJ KONSPIRACYJNEGO RUCHU LUDOWEGO/ ZAMORDOWANA 14 V 1945 r./ W MŁYŃCZYSKACH/ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMUNISTYCZNEGO UB”

Genowefa Kroczek ps. „Lotte” w okresie okupacji organizowała punkty sanitarne i szkoliła sanitariuszki dla oddziałów Batalionów Chłopskich. Była również komendantką sekcji sanitarnej oddziału partyzanckiego Ludowej Straży Bezpieczeństwa, dowodzonego przez Wojciecha Dębskiego ps. „Bicz”. Została ostała zastrzelona 14 lub 15 maja 1945 r. w czasie obławy przez funkcjonariusza UB w miejscowości Młyńczyska lub Kicznia. Zwłoki pochowano na cmentarzu parafialnym w Przyszowej.
  • M. Korkuć, Sabotaż czy kolaboracja? Przyczynek do dyskusji o przenikaniu ludowców do UB, Zeszyty Historyczne WiNu, Nr 32-33, 2010, s. 167-180.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
KROCZEK GENOWEFA