Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1216090-010
1
1
Na mogile znajduje się nagrobek z szarego granitu z równoramiennym krzyżem i tablicą z ciemnego kamienia z napisem: „ś.p. Bronisław Cielocha/ ps. „Dąb”/ współpracownik/ Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”/ ur. 3 VIII 1929 w Woli Rzędzińskiej/ zamordowany z wyroku/ komunistycznego sądu 7 II 1947”.

Pochowany tu Bronisław Cielocha był żołnierzem oddziału wykonującego rozkazy tarnowskiego inspektoratu „WiN”. Na początku 1947 r. został aresztowany wraz z innymi członkami oddziału i postawiony przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Krakowie, który skazał go na karę śmierci. Wyrok wykonano 7 lutego 1947 r. Zwłoki pierwotnie zostały pochowane w kwaterze XII na cmentarzu komunalnym w Tarnowie-Krzyżu, a po dwóch miesiącach staraniem rodziny ekshumowane i pogrzebane 16 kwietnia 1947 r. na cmentarzu parafialnym w Woli Rzędzińskiej.
  • W. Frazik, F. Musiał, Likwidacja Juliana Świątka i Lwa Sobolowa z PUBP w Tarnowie (1946), „Zeszyty Historyczne WiN”, nr 22, 2004.
  • F. Musiał, Skazani na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie 1946-1955, Kraków 2005, s. 85.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
CIELOCHA BRONISŁAW Свобода и Независимость (WiN)