Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1204070-001
158
58
Kwatera założona jest na planie prostokąta i ogrodzona, od strony zachodniej pełnym betonowym murem, wzmocnionym słupami, z pozostałych stron – betonowymi słupami, połączonymi niską podmurówką i metalowymi rurami. Główny element kwatery stanowi znajdująca na wprost wejścia w linii muru zakończona dwuspadowo ściana pomnikowa z gzymsem z zdobionym profilowanymi krzyżami greckimi. W płycinie ściany pomnikowej znajduje się tablica wykonana po II wojnie światowej z napisem: „1914/ UNS TRÄNEN MUSST IHR WEHREN/ KEIN LEBEN HAT BESTAND, WOHL DEM/ DER STARB IN EHREN/ FÜR KAISER UND VATERLAND”. Na górnej części ściany pomnikowej znajduje się płaskorzeźba przedstawiająca skrzyżowane lufy armatnie.
Przed pomnikiem usytuowana podłużna, prostokątna mogiła, otoczona niskim ogrodzeniem z kraty z metalowych prętów, osadzonym na betonowym krawężniku. Na mogile znajduje się 5 jednakowych nagrobków w formie ściętych pulpitowo betonowych bloczków osadzonych na betonowej podstawie. Od strony pomnika na trzech metalowych prętach umieszczony jest emblemat przedstawiający pięcioramienną, czerwoną gwiazdę.
Groby z I wojny światowej rozmieszczone są w ujętych w krawężniki rzędach, prostopadłych do alejki głównej mogiły żołnierzy sowieckich. Na grobach znajdują się nagrobki w formie:
– dwuramiennych krzyży z płaskownika z prostokątną ramką u podstawy (typ ф), osadzonych na zakończonych półkuliście betonowych cokołach,
– kutych dwuramiennych krzyży (typ л), osadzonych na zakończonych półkuliście betonowych cokołach,
– kutych krzyży łacińskich o ramionach od góry spiętych blaszanym zadaszeniem, od dołu spiętych prętami, osadzonych na zakończonych półkuliście, betonowych cokołach (typ E),
– żelaznych krzyży łacińskich z szerokiego płaskownika z motywem żelaznej kraty i dwuspadowym zadaszeniem z ząbkowanej blachy (typ B), osadzonych na betonowych cokołach o obłych krawędziach.
Na krzyżach umieszczone są okrągłe, owalne lub prostokątne, emaliowane tabliczki z informacjami o pochowanych.

W kwaterze pochowanych jest 56 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 3 z armii niemieckiej, 39 z armii rosyjskiej oraz 3 jeńców z armii serbskiej, poległych lub zmarłych z okresu I wojny światowej. W kwaterze pochowano również szczątki 58 żołnierzy Armii Czerwonej poległych w styczniu 1945 r., które ekshumowano z miejscowości: Delastowice, Lubasz, Słupiec, Suchy Grunt, Szczucin, Świdówka, Wola Szczucińska.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, ZPGKiM-KR 3.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, GW 37 s. 13-17 345-355, GW 61 s. 256.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 300.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918): wykazy poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 2, Tarnów 2002, s. 436-438.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. 277-278.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 2, Pruszków 1997, s. 114-115.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006, s. 386-387.
  • Nekropolia radzieckie w Polsce południowej, pod red. A. Pilcha, Kraków 1976, s. 193-194.
  • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa. Lata wojny 1939–1945, red. Cz. Czubryt-Borkowski, Warszawa 1988, s. 744.
  • Mitteilungen und Berichte des „Österreichischen Schwarzen Kreuzes“, 2019, 2 (149), s. 34.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
KASSANITS JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KOLLER JOSEF HUSAR Австро-венгерская армия
SCHÖN EMMANUEL SCHÜTZE Австро-венгерская армия
KOŘIL JOSEF SCHÜTZE Австро-венгерская армия
KOLAI STEFAN HONVED Австро-венгерская армия
GATTE [GALLE] JOSEF WEHRMANN Немецкая армия
TRESKE KARL WEHRMANN Немецкая армия
HOHECKER FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
BRUDNY FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
BEER SAMUEL HONVED Австро-венгерская армия
PYRONTEK KARL KORPORAL Австро-венгерская армия
TONAR LADISLAUS INFANTERIST Австро-венгерская армия
SCHACHNER JOHANN Австро-венгерская армия
KOC IWAN TRAIN SOLDAT Австро-венгерская армия
VESZELKA JOSEF LANDSTURMMANN KUTSCHER Австро-венгерская армия
GUTTMANN RESSO INFANTERIST Австро-венгерская армия
LUKAS BATIYCER INFANTERIST Австро-венгерская армия
BELIK JÁNOS INFANTERIST Австро-венгерская армия
PAULIN STEFAN INFANTERIST Австро-венгерская армия
MORWA STEFAN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KOLOSA ISTVÁN LANDSTURMMANN HUSAR Австро-венгерская армия
MÉSZÁROS PÁL HUSAR Австро-венгерская армия
STOJANOVIČ MILAN KRIEGSFREIWILLIGER Другие
JANOS VALENTIN ULANEN Австро-венгерская армия
BARTEL FRANZ SCHÜTZE Австро-венгерская армия
PAZELT KARL INFANTERIST Австро-венгерская армия
ZAUHAR FRANZ SCHÜTZE Австро-венгерская армия
BEZOUŠKA JAROSLAUS SCHÜTZE Австро-венгерская армия
BUDAJ KARL HUSAR Австро-венгерская армия
MADEY LADISLAUS Австро-венгерская армия
MARZENA JOSEF ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Австро-венгерская армия
MUSZ JOHANN PIONIER Австро-венгерская армия
HICKL JOSEF RESERVIST OBERKANONIER Австро-венгерская армия
BACZ MICHAEL SCHÜTZE Австро-венгерская армия
ŁYSKO PETER SCHÜTZE Австро-венгерская армия
KUBASZEK JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KASZA JÁNOS GEFREITER Австро-венгерская армия
ERNSZL [ERNST] LUDWIG ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
TOTH LAJOS HUSAR Австро-венгерская армия
WRONKOWICZ MARTIN LANDSTURMMANN KUTSCHER Австро-венгерская армия
CSENÁR FRANZ RESERVIST PIONIER Австро-венгерская армия
LEGEŻYŃSKI MICHAEL INFANTERIST Австро-венгерская армия
STASZKOWOM AMBREAS INFANTERIST Австро-венгерская армия
SCHUSTER MICHAEL INFANTERIST Австро-венгерская армия
GABRYS ADALBERT LANDSTURMMANN KUTSCHER Австро-венгерская армия
FINK ARON FELDWEBEL Австро-венгерская армия
LEITNER FRANZ HONVED Австро-венгерская армия
SEMENOW KONSTANTIN OBERST Русская армия
KUBOŠEK JOHANN ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
KURZ JOSEF SCHÜTZE Австро-венгерская армия
CÉCH VINZENZ VERPLEGUNGSSOLDAT Австро-венгерская армия
SPERLIN FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
PAVLOVIČ NASTAS KRIEGSFREIWILLIGER ULAN Другие
NOWAKOCKIJ IGNATZ Русская армия
DOWRKEWITZES PAUL INFANTERIST Русская армия
CHRYCHORY GENZAŁ KOSAK Русская армия
JAROSZ ADALBERT KRIEGSFREIWILLIGER Русская армия
BUCZYŃSKIJ STIEPAN FIEDOROWICZ Красная армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Австро-венгерская армия 8
Немецкая армия 1
Русская армия 34
Красная армия 57