Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1211100-010
2
2
Na mogile nagrobek w formie tumby nakrytej lastrykową płytą z nałożonym na nią czarnym krzyżem łaciński i tablicą z napisem: „Ś.P. ALEKSANDRA GIEŁDCZYŃSKA/ UR. 19 V 1879/ JULIAN GIEŁDCZYŃSKI/ UR. 22.IX.1874/ ZGINĘLI Z RĄK/ OPRAWCÓW HITLEROWSKICH/ 23.XII.1944".

Oddział esesmanów 22 grudnia 1944 r. wkroczył do Ochotnicy Dolnej, by dokonać rabunku żywności. Tam został ostrzelany przez partyzantów sowieckich. Następnego dnia grupa 200 esesmanów dowodzonych przez Matingena dokonała brutalnej pacyfikacji Ochotnicy, niszcząc zabudowania gospodarstw, mordując 50 osób, w tym Aleksandra i Julian Giełdczyńscy.
  • S. Czajka, Ochotnica. Dzieje gorczańskiej wsi 1416-1986, Jelenia Góra 1987, s. 205-216.
  • R. Dzieszyński, Krwawa wigilia, Warszawa 1980, s. 145.
  • Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie, sygn. GK 163/110 (kwestionariusze o egzekucjach i grobach masowych - woj. krakowskie), k. 554-555.
  • D. Golik, Partyzanci „Lamparta". Historia IV batalionu 1. pułku strzelców podhalańskich AK, Kraków 2015, s. 336-340.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945 : województwo nowosądeckie, Warszawa 1984, s. 85-86.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
GIEŁDCZYŃSKA ALEKSANDRA
GIEŁDCZYŃSKI JULIAN