Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1261050-006
3577
0
Obiekt składa się z dwóch kwater na planie prostokąta z wcięciem od strony rozdzielające je alejki, ogrodzonych żywopłotem. Główny element to krzyż łaciński pokryty kamiennymi okładzinami, ustawiony na trójkątnym placu przy kwaterze południowo-wschodniej. Przed krzyżem znajduje się kamienny postument nakryty metalową tablicą z napisem: „AUF DIESEM FRIEDHOF RUHEN/ 2750 DEUTSCHE SOLDATEN DES KRIEGES/ 1939–1945/ GEENKET IRHER/ UND DER OPFER ALLER KRIEGE/ TU SPOCZYWA/ 2750 ŻOŁNIERZY NIEMIECKICH WOJNY/ 1939–1945/ DLA ICH PAMIĘCI/ I PAMIĘCI OFIAR WSZYSTKICH WOJEN”. Na placu za krzyżem jest 10, a po drugiej stronie alejki 16 kamiennych tumb nakrytych mosiężnymi tablicami z nazwiskami pochowanych żołnierzy.
Po kwaterach rozrzucone są zespoły trzech niski krzyży pokrytych granitową okładziną, jednego wyższego w środku i dwóch mniejszych po bokach. W kwaterze północno-zachodniej znajdują ponadto:

– metalowy ażurowy krzyż łacińskich z plakietą w formie gorejącego serca przebitego krzyżem oraz umieszczoną w metalowej ramce prostokątną tabliczką z napisem: „In dieser Erde ruht unser lieber Vater HEINRICH AIGNER/ KITZINGEN/ geb. 7.11.1906/ † 24.12.1943/ im Lazarett in KRAKOW”,
– krzyż z metalowych o kulistych zakończeniach ramion wzmocniony prętami z umieszczoną na krzyżowaniu ramion metalową tabliczką z częściowo nieczytelnym napisem: „WALTER [..]OCK/ [...] 1943”.
W kwaterze południowo-wschodniej umieszczone są ponadto:
– krzyż płaskownika ze zdobieniami z metalowych prętów z napisem „H. NIENTIEDT”,’
– krzyż z wygiętej blachy z plakietą w formie dłoni złożonych do modlitwy i tabliczką z napisem „ Arthur Enders/ 23 11 09/ †03.08.44”.

Pochowano tu nie mniej niż 3577 żołnierzy armii niemieckiej poległych lub zmarłych w okresie II wojny światowej. W 1993 r. dokonano uroczystego poświęcenia odnowionej kwatery.
  • K. Grodziska, Zaduszne ścieżki. Przewodnik po Cmentarzu Rakowickim, Kraków 2003. s. 61, 80.
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Немецкая армия 3577