Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1201030-002
22
5
Kwatera założona jest na planie prostokątna i ogrodzona betonowymi słupkami o przekroju ośmiobocznym, zwieńczonymi półkulą i połaczonymi parami metalowych rur. Zamykane łańcuchem wejście znajduje się od strony zachodniej.

Główny element cmentarza to ustawiony w linii wschodniego ogrodzenia, na wprost wejścia, betonowy pomnik w formie krzyża znałożonym na lico żeliwnym ażurowym krzyżem łacińskim z motywem miecza i krzyża maltańskiego z wieńcem laurowym. Po obu stronach pomnika głównego umieszczone są postumentu z nałożonym na lico żeliwnym krzyżem maltańskim z motywem wieńca laurowego.

W kwaterze znajdują się nagrobki w formie osadzonych na niskich, betonowych cokołach krzyży z metalowych prętów o ostrych zakończeniach ramion: jedenastu łacińskich i jednego lotaryńskiego. Groby są ujęte w betonowe obramowania.

Przy południowym odcinku ogrodzenia znajduje się betonowy krzyż łaciński z uszkodzoną pasyjką. Pochowano tu 21 żołnierzy armii austro-węgierskiej i jednego z armii rosyjskiej, poległych w listopadzie 1914 roku. W 2012 r. wykonany został remont betonowych elementów ogrodzenia.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 35, s. 259, 395, 809-822.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996,s . 368.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 3, Tarnów 2005, s. 179.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 345.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998, s. 92.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
LUDWIG LAJOS SANITÄTS-SOLDAT Австро-венгерская армия
LAZARSFELD FRIEDRICH INFANTERIST Австро-венгерская армия
FROJKA [TROJKA] TIBOR [TYBOR] HONVED Австро-венгерская армия
ORSZASTER [OSSRASTER] JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
SCHÓW ILYNOSZ Русская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Австро-венгерская армия 17