Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1201030-003
1
1
Mogiła ogrodzona jest murkiem z nakrywą a z pozostałych dwoma słupkami połączonymi przęsłami w formie trzech metalowych rur. Przed murkiem znajduje postument o obłych krawędziach, zwieńczony żeliwnym, ażurowym krzyżem łacińskim z motywem miecza i krzyża maltańskiego z wieńcem laurowym.

W licu postumentu znajduje się prostokątna płycina z współczesną czarną tabliczką z napisem: „KAPITAN/ ANTONI KNAP/ ODDAŁ ŻYCIE/ W WALCE O WOLNOŚĆ/ 1915". Przed postumentem umieszczona jest kamienna płyta.

Spoczywa tu kapitan armii austro-węgierkiej Anton Knab z 91 Pułku Piechoty, który poległ 24 listopada 1914 r. W latach 20-tych przez Dyrekcję Robót Publicznych została zlecono ekshumacja grobu, jednak miejscowy grabarz odmówił wykonania zlecenia. Pierwotnie żeliwny ażurowy krzyż był nałożony na betonowy krzyż, który jest widoczny na zdjęciach z lat 90-tych.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Dyrekcja Robót Publicznych, DRP 315, s. 619.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 35, s. 399, 1365-1381 (dane o pochowanym, wizualizacja, szkic).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s . 368.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 3, Tarnów 2005, s. 178.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 344-345.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998, s. 91.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
KNAB ANTON KAPITAN Австро-венгерская армия