Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1218100-001
0
0
Jest to mogiła ziemna, płaska, z krzyżem betonowym, postawionym w prawdopodobnym miejscu pochówku.
 
Brak imion, nazwisk, stopni wojskowych i nazw jednostek. W ankiecie opracowanej przez Urząd Gminy Wieprz, znajduje się informacja, że w mogile zostało pochowanych od 17 do 24 żołnierzy niemieckich, jednakże z wywiadu, który został przeprowadzony z Aleksandrem Zającem, mieszkańcem Gierałtowiczek, wynika, iż jest tam pochowanych 29 żołnierzy niemieckich, którzy zginęli 27 stycznia 1945 roku w potyczce z żołnierzami radzieckimi.