Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1201060-003
5
3
Kwatera ma kształt dwóch prostokątów przylegających do siebie jednym rogiem. Ogrodzona jest słupami z piaskowca połączonymi żelaznym łańcuchem. W obrębie kwatery znajdują się cztery nagrobki. Trzy z nich, stojące w jednym rzędzie, mają formę osadzonych na kamiennych postumentach wysokich, metalowych krzyży z płaskownika z pasyjką i zdobiona tabliczką bez inskrypcji.

U podnóża krzyży znajduje się kompozycja rzeźbiarska przedstawiająca postacie ludzkie. Kamienne postumenty trzech nagrobków mają na ścianach pas wybrzuszenia i nakrywę wystającą poza płaszczyznę elewacji.

Czwarty nagrobek ma formę kamiennego postumentu z niszą na elewacji, zakończonego ściętym ostrosłupem i zwieńczonego wysokim, metalowym, ażurowym krzyżem łacińskim z pasyjką na skrzyżowaniu ramion i metalową rzeźbą przedstawiającą anioła u podstawy. Na krzyży ponadto umieszczona jest owalna tabliczka bez napisu.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Urząd Wojewódzki Krakowski 1945-1950, sygn. UW II 989, s. 23 (arkusz grobownictwa wojennego mogiły zbiorowej 4 żołnierzy armii niemieckiej).
  • St. Nabielec, Chronów. Wieś ongiś szlachecka, Kraków 2001, s. 75 (Edward Sułek), 78 (czterej żołnierze niemieccy).
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
SUŁEK EDWARD
BÖ?HME KARL Немецкая армия
WASNER MAXIMILIAN Немецкая армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Немецкая армия 2