Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1214050-001
119
119
Kwatera składa się z trzech okrawężnikowanych, podłużnych, ziemnych mogił. Na obramowaniach od strony pomnika głównego umieszczone są niskie murki z kamiennej płyty, opadające dwuspadowo, z prześwitem w kształcie krzyża. Główny element urządzenia kwatery stanowi trójsegmentowa ściana pomnikowa. We wnęce na frontowej ścianie środkowego segmentu umieszczona jest tablica z ciemnego kamienia z wyobrażeniem godła państwowego oraz napisem: „PAMIĘCI ŻOŁNIERZY/ ARMII KRAKÓW/ POLEGŁYCH W OBRONIE/ OJCZYZNY 6 – 7.IX.1939 R.” Za środkowym segmentem znajduje się zakończona dwuspadowo arkada z wysokim krzyżem łacińskim w prześwicie. Na środkowym segmencie umieszczona jest ścięta piramida z kamiennych bloków, zwieńczona metalowym, ażurowym wyobrażeniem nawiązującym do orła wojskowego. We frontowe ściany bocznych segmentów wmurowane są kamienne tablice z nazwiskami pochowanych. Obszar pomiędzy mogiłami i ich otoczenie wyłożone są czerwoną kostka brukową.
 
Pochowano tu żołnierzy 55 Dywizji Piechoty poległych w walkach na terenie Proszowic z wkraczającymi wojskami niemieckimi w dniach 6-7 września 1939 r.
  • S. Czerpak, T. Wroński, Upamiętnione miejsca walk i męczeństwa w Krakowie i województwie krakowskim, Kraków 1972, s. 233-236.
  • J. Guzik, Racławickie wezwania. Monografia okupacyjna ziemi miechowskiej 1939–1945, Kraków 1987, s. 24.
  • Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, T. 1, Żołnierze września, A-M, Pruszków 1993.
  • Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, T. 1, Żołnierze września, N-Z, Pruszków 1993.
  • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa. Lata. wojny 1939-1945, red. Cz. Czubryt-Borkowski, Warszawa 1988, s. 370.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
ADLER AUGUSTYN SZEREGOWY Польская армия
BENTKOWSKI [BĘTKOWSKI] WŁADYSŁAW [KAROL] KANONIER Польская армия
BARCELAK [BALCEREK, BALACAREK] KAROL SZEREGOWY Польская армия
BYCZEK AUGUSTYN KAPRAL Польская армия
BUCHALIK ALFRED SZEREGOWY Польская армия
BRÓZDA [BROZDA, BRUZDA, DROZDA] JÓZEF SZEREGOWY Польская армия
BUREK ALFONS SZEREGOWY Польская армия
BUCHALIK JÓZEF SZEREGOWY Польская армия
BECK [BECKO] BERNARD SZEREGOWY Польская армия
BIAŁAS [BIEŁAS] LIDUWIG {LUDWIK] SZEREGOWY Польская армия
BARANOWSKI BOLESŁAW SZEREGOWY Польская армия
CHACHUŁA STANISŁAW SZEREGOWY Польская армия
CHODACKI EDWARD SZEREGOWY Польская армия
CHAT FRANCISZEK KAPRAL Польская армия
DWORAK [DWOREK] MAKSYMILIAN SZEREGOWY Польская армия
DAJKA PAWEŁ SZEREGOWY Польская армия
DRYŃSKI MARIAN SZEREGOWY Польская армия
DĘBSKI [DEMBSKI] JAN KAPRAL Польская армия
DUDA RUDOLF PLUTONOWY Польская армия
FILO [FOLO] JÓZEF SZEREGOWY Польская армия
FILIP KAROL SZEREGOWY Польская армия
FRUDZIK [FURDZIK] AUGUSTYN SZEREGOWY Польская армия
FRYSZ [ FRYCZ] JAN SZEREGOWY Польская армия
FOKS JULIUSZ SZEREGOWY Польская армия
WALTER FRANKE SZEREGOWY Польская армия
FLISZER [MISCHER] MARIAN [MARIAN ANTONI] PODPORUCZNIK Польская армия
TESZNER [FESZNER] PAWEŁ SZEREGOWY Польская армия
GRYMAN FRANCISZEK SZEREGOWY Польская армия
GAŁĄZKA PAWEŁ SZEREGOWY Польская армия
GONCIARZ [GĄCIARZ] MICHAŁ SZEREGOWY Польская армия
GAWRON PAWEŁ SZEREGOWY Польская армия
GRUSZKA [GRUSCHKA, GRUSCHA} JÓZEF SZEREGOWY Польская армия
FIZIA FRANCISZEK SZEREGOWY Польская армия
GRYT [GRYF] DOMINIK SZEREGOWY Польская армия
HYSKI FRANCISZEK PODPORUCZNIK Польская армия
HUBER [HUBERT] HERMAN SZEREGOWY Польская армия
HERCZYŃSKI BOLESŁAW SZEREGOWY Польская армия
HYLA PAWEŁ SZEREGOWY Польская армия
IRMER GINTER SZEREGOWY Польская армия
JĘDRZEJCZYK [JĘDRZEJEWSKI] JÓZEF SZEREGOWY Польская армия
JÓRECZKO [JURECZKO] JAN SZEREGOWY Польская армия
KWOKA JAN SZEREGOWY Польская армия
KUBKA {KUPKA] JAN SZEREGOWY Польская армия
KUNER [KUMER KNAUER] STEFAN SZEREGOWY Польская армия
KAMINIARZ [KAMIENIARZ] STANISŁAW SZEREGOWY Польская армия
KOZUBEK HENRYK SZEREGOWY Польская армия
KOWALCZYK WŁADYSŁAW SZEREGOWY Польская армия
KARKOT [KORKOT KARWOT KARTOT] WIKTOR SZEREGOWY Польская армия
KOZYRA [KOZERA] EDWARD KAPRAL Польская армия
KACZMARCZYK FRANCISZEK SZEREGOWY Польская армия
KRZEMIEŃ KONSTANTY SZEREGOWY Польская армия
KOBYLAŃSKI JÓZEF SZEREGOWY Польская армия
KONSEK PAWEŁ SZEREGOWY Польская армия
KUCZERA [KUCHERA] MAKSYMILIAN SZEREGOWY Польская армия
KWOSKA [KSOSKA] KAROL SZEREGOWY Польская армия
LANGOSZ [LANGOT, LENGOT] JÓZEF SZEREGOWY Польская армия
ŁYDKA [ŁYTKA, ŁYDKO] BOLESŁAW KAPRAL Польская армия
ŁASKA [LASKA] JAN [BOLESŁAW] SZEREGOWY Польская армия
ŁUCJA KAROL SZEREGOWY Польская армия
ŁADZIK STANISŁAW SZEREGOWY Польская армия
MATUSZEWICZ [MATUSZKIEWICZ] JERZY PODPORUCZNIK Польская армия
MAKULEC JÓZEF SZEREGOWY Польская армия
MICHALIK WALTER SZEREGOWY Польская армия
MARCISZ AUGUSTYN SZEREGOWY Польская армия
MATERA [MARTERA] TADEUSZ SZEREGOWY Польская армия
MOCZAŁA JÓZEF SZEREGOWY Польская армия
MUSIAŁ EDMUND [EDWARD] KAPRAL Польская армия
NOWAK JAN SZEREGOWY Польская армия
OCIEPKA [OCIPKA] JAN SZEREGOWY Польская армия
PUSTELNIK FRANCISZEK SZEREGOWY Польская армия
POŚPIECH FRANCISZEK SZEREGOWY Польская армия
POLCZYK [PALCZYK, PELCZYK] HUBERT SZEREGOWY Польская армия
PAWLIK MIECZYSŁAW SZEREGOWY Польская армия
PARMUŁA JAN SZEREGOWY Польская армия
POCIEŁ SZEREGOWY Польская армия
PIECHA [PIECHAŁA] TEODOR SZEREGOWY Польская армия
POTEMPA FRANCISZEK SZEREGOWY Польская армия
POŁEĆ [PACEC] STANISŁAW PODPORUCZNIK Польская армия
RYŚ ANDRZEJ SZEREGOWY Польская армия
RUMPRECHT [RUMPRACHT, RUMPCHERT, PAMPRECHT] STANISŁAW SZEREGOWY Польская армия
RUS PIOTR SZEREGOWY Польская армия
REJDAK [RAJDAK] FRANCISZEK SZEREGOWY Польская армия
RADŁOWSKI EUGENIUSZ KAPRAL Польская армия
ŚLIWIŃSKI [SŁOWIŃSKI] ZYGMUNT SZEREGOWY Польская армия
SOLICH JAN SZEREGOWY Польская армия
SZULIK ALOJZY SZEREGOWY Польская армия
SZUMILAS [SZMULAS] JERZY PLUTONOWY Польская армия
SOŁTYSIK JÓZEF SZEREGOWY Польская армия
SŁADEK [SKŁADEK] EMANUEL SZEREGOWY Польская армия
SZMAJDUCH [SZMAJDUK] OTTON SZEREGOWY Польская армия
SOŁTYSIK [SOŁTYSIAK] ANTONI SZEREGOWY Польская армия
SZYMAŃCZYK [SZYMAŃSKI] JAN SZEREGOWY Польская армия
SZYMCZYK WOJCIECH SZEREGOWY Польская армия
SAMOL [SAND] HENRYK SZEREGOWY Польская армия
SIWKIEWICZ EUSTACHY SZEREGOWY Польская армия
SZCZEPANEK WIKTOR SZEREGOWY Польская армия
STANICZEK JÓZEF SZEREGOWY Польская армия
STAJNIK [STOJNIK] MAKSYMILIAN SZEREGOWY Польская армия
SZYMIK [SZYNIK] WINCENTY STARSZY SZEREGOWY Польская армия
ŚMIETANA ADOLF [ALFONS] SZEREGOWY Польская армия
ŚMIETANA ANTONI SZEREGOWY Польская армия
ŚMIETANA PIOTR SZEREGOWY Польская армия
ŚLĄZAK WŁADYSŁAW SZEREGOWY Польская армия
ŚMIETANA JAN SZEREGOWY Польская армия
TRACZ WINCENTY STARSZY SZEREGOWY Польская армия
TOMASZEWSKI LEONARD MAJOR Польская армия
TOMECKI ANTONI SZEREGOWY Польская армия
WOŹNICA [NOŻNICA] PAWEŁ SZEREGOWY Польская армия
WIDRYŃSKI FRANCISZEK SZEREGOWY Польская армия
WYDERKA [WYDARKA] ALFONS STARSZY SZEREGOWY Польская армия
ZAJĄC JÓZEF KAPRAL Польская армия
ZIMOŃCZYK [ZIEMOŃCZYK, ZIMORCZYK, ZIMOCZYK] WILHELM SZEREGOWY Польская армия
ZIELEZNY [ZIELESNY, ZALYŹNY, ŻELAZNY] PAWEŁ SZEREGOWY Польская армия
ZAJĄC JAN SZEREGOWY Польская армия
ŻAK [ŻAR] STANISŁAW SZEREGOWY Польская армия
SZULIK JÓZEF SZEREGOWY Польская армия
MANKA [HANKA] ANDRZEJ SZEREGOWY Польская армия
GŁOMBICA BOLESŁAW SZEREGOWY Польская армия
MARCISZ JAN SZEREGOWY Польская армия