Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1205020-009
256
123
Cmentarz położony jest za skrzyżowaniem dróg na Sitnicę i Gromnik. Zbudowany został na planie prostokąta o powierzchni 570 m2. Ogrodzenie z kamiennego muru jest obecnie zniszczone. Wejście zamykane było drewnianą furtką.

Główny element cmentarza stanowił drewniany krzyż łaciński z półkolistą obręczą łączącą ramiona. Mogiły mają układ rzędowy. Mogiły w obrębie cmentarza została oznaczona nagrobkami w formie:

- zakończonych dwuspadowo betonowych stel z żeliwnymi tablicami imiennymi,
- krzyży łacińskich z płaskownika z prostokątną ramką u podstawy, osadzonych na betonowych cokołach,
- krzyży lotaryńskich z płaskownika z prostokątną ramką u podstawy, osadzonych na betonowych cokołach,
- żeliwnych krzyży łącińskich z owalną tarczą na skrzyżowaniu ramion, osadzonych na betonowych cokołach.
 
W obrębie cmentarza znajduje się 189 grobów pojedynczych i 19 zbiorowych. Pochowano w nich 70 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 20 z niemieckiej i 82 z armii rosyjskiej. Niezidentyfikowano tożsamości 65. Pierwotnie cmentarz występował pod nazwą ROZEMBARK i nosił nr "XXX".
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, GW 41, s. 447-492 (plany i wykazy pochowanych).
  • R.Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 112.
  • J.Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 530-534.
  • O Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s 185.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 109.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
NIEHLAND FRIEDRICH GRENADIER Немецкая армия
LABISCH JOHANN GEFREITER Немецкая армия
KAISER HEINRICH GRENADIER Немецкая армия
SCHULTZE KARL GRENADIER Немецкая армия
LAUB LORENZ GRENADIER Немецкая армия
BÜLTEMEIER ROBERT UNTEROFFIZIER Немецкая армия
RUPPERT FRANZ GRENADIER Немецкая армия
REINECKE AUGUST FÜSILIER Немецкая армия
WICHOWSKI BRUNO GRENADIER Немецкая армия
RÖGNER ARMIN GRENADIER Немецкая армия
THURAU ERNST FÜSILIER Немецкая армия
DÖRING WILHELM RESERVIST Немецкая армия
BRODA ARTHUR GRENADIER Немецкая армия
WIEGAND HEINRICH RESERVIST Немецкая армия
ERHARDT PAUL GRENADIER Немецкая армия
HÜWEL FRANZ GRENADIER Немецкая армия
BANK JAKOB GRENADIER Немецкая армия
BUTTERBROT JOSEF UNTEROFFIZIER Немецкая армия
WORPENBERG ANTON GRENADIER Немецкая армия
FREUDENBERG RICHARD GRENADIER Немецкая армия
KLÄGER OTTO GRENADIER Немецкая армия
KÜHN BRUNO OFFIZIER-STELLVERTRETER Немецкая армия
REINHER TORON (TOROLF?) INFANTERIST Немецкая армия
LOUB JULIAN INFANTERIST Немецкая армия
WIRTH REINHOLD UNTEROFFIZIER Немецкая армия
ERLIAROLT FRANZ INFANTERIST Немецкая армия
BUČEK MIROSLAW INFANTERIST Австро-венгерская армия
SZHLECZKO FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
MITRA JANOS HONVED Австро-венгерская армия
FECHT JÓZSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
KAZAMI JÁNOS INFANTERIST Австро-венгерская армия
BODNÁR PÁL HONVED Австро-венгерская армия
BALOG JÓZSEF HONVED Австро-венгерская армия
WEISZ SÁNDOR KORPORAL Австро-венгерская армия
LOMESZ JÁNOS GEFREITER Австро-венгерская армия
ORTSIK JÓZSEF ZASZLOS FÄHNRICH Австро-венгерская армия
INTGNISK INFANTERIST Австро-венгерская армия
MATYRS INFANTERIST Австро-венгерская армия
KOVÁCS KÁROLY HONVED Австро-венгерская армия
SWOBODA JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
TALWAZY ANDRÁS INFANTERIST Австро-венгерская армия
SZABO JÓZSEF GEFREITER Австро-венгерская армия
VARGA FERENC HONVED Австро-венгерская армия
BACSO MIHÁLY HONVED Австро-венгерская армия
WARSÁS MIHÁLY ERSATZ RESERVIST HONVED Австро-венгерская армия
ALFÖLDI FERENC ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
DUDICS FERENC HONVED Австро-венгерская армия
SZEĆSI SÁNDOR HONVED Австро-венгерская армия
SCHTSCHAK POL INFANTERIST Австро-венгерская армия
FARKAS JÓZSEF HONVED Австро-венгерская армия
MISURAK JÓZSEF HONVED Австро-венгерская армия
VITÁLIS GYÖRGY HONVED Австро-венгерская армия
VIDRA LAJOS HONVED Австро-венгерская армия
KÖRMÖNDI JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
POCZOK ISTVÁN LANDSTURM HONVED Австро-венгерская армия
JAKUBECZ JÓZSEF HONVED Австро-венгерская армия
BAU MIHÁLY LANDSTURM HONVED Австро-венгерская армия
BODNÁR ANDRÁS LANDSTURM HONVED Австро-венгерская армия
TÓTH GÁBOR LANDSTURM ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
ZVAROS GYÖRGY LANDSTURM HONVED Австро-венгерская армия
KECSKEMETI ISTVÁN GEFREITER Австро-венгерская армия
ZARZLOS JOSEF FÄHNRICH Австро-венгерская армия
NURHOJEW WARLJEW INFANTERIST Русская армия
IHNATI TOMENKA INFANTERIST Русская армия
PENDZEF MICHAIL INFANTERIST Русская армия
HIZANRETULIN MINUTA INFANTERIST Русская армия
WURBUDALOW GEORG INFANTERIST Русская армия
OPATSCHKIN WASILI INFANTERIST Русская армия
MALKOW ILIA ZUGSFÜHRER Немецкая армия, Русская армия, Австро-венгерская армия
MAKAROW IWAN INFANTERIST Русская армия
REZOW IWAN INFANTERIST Русская армия
FILIPOW IWAN INFANTERIST Русская армия
SLAWANIKOW PAWEL INFANTERIST Русская армия
TRASENKO TROFIN INFANTERIST Русская армия
DIETAROW NAUNN INFANTERIST Русская армия
KOLOBANOW LAURENKO INFANTERIST Русская армия
TAJZULIN JAKOB INFANTERIST Русская армия
ZOZULAK MATWIEJ INFANTERIST Русская армия
DOWDIUCH AHOFEN INFANTERIST Русская армия
OTAKIEF FEDOR INFANTERIST Русская армия
JEKESCHENKO PAWEL INFANTERIST Русская армия
DOBRY STEPAN INFANTERIST Русская армия
WOLANIK DYMITRY INFANTERIST Русская армия
KLUCKA IHNAT INFANTERIST Русская армия
POLYCHTSCHUK INFANTERIST Русская армия
TSCHEREPITSCHIN NIKOLAJ INFANTERIST Русская армия
TSCHESNIKOW ANDREJ INFANTERIST Русская армия
HUZARIN INFANTERIST Русская армия
SIMIC FILIP INFANTERIST Русская армия
ROHIN WASILI INFANTERIST Русская армия
MURDLIN MOJAKOR INFANTERIST Русская армия
SCHARHOLZO GREGORI ZUGSFÜHRER Русская армия
KOSNICENKO ANDREJ INFANTERIST Русская армия
HUWANOW ROMAN INFANTERIST Русская армия
PLATAN HIN INFANTERIST Русская армия
SADOWEJ SERGEJ INFANTERIST Русская армия
SWISTUNOW INFANTERIST Русская армия
SAPIEHIN ANTON INFANTERIST Русская армия
KURTOW MATWEJ INFANTERIST Русская армия
PIATICH RUAP KUNOW INFANTERIST Русская армия
POPKOW PAWEL INFANTERIST Русская армия
KUŹNICOW ANDREJ INFANTERIST Русская армия
ACTIONOW SIMON INFANTERIST Русская армия
POPOW WASILI INFANTERIST Русская армия
ISTONIN ALEXEJ INFANTERIST Русская армия
KAZIMIRTSCHUK PROKOP INFANTERIST Немецкая армия, Русская армия, Австро-венгерская армия
RUCHOW AFANASI INFANTERIST Русская армия
ARTAMONOW GREGORI INFANTERIST Русская армия
TOCKI NIKITA INFANTERIST Русская армия
MORČMA MOLAW INFANTERIST Русская армия
POSTAWNICKI MARK INFANTERIST Русская армия
ANTANOW JAKAR INFANTERIST Русская армия
IZOJEW NIKOŁAJ INFANTERIST Русская армия
RADCENKO PAWEL GEFREITER Русская армия
IHNATOW NIKOLAJ INFANTERIST Русская армия
NOSIENKO GREGORI INFANTERIST Русская армия
TURYNCEW ALEXANDER INFANTERIST Русская армия
WIEROWSKI WASILI INFANTERIST Русская армия
JAKOWLEW GAWRIL INFANTERIST Русская армия
REABIN NIKOLAJ INFANTERIST Русская армия
RADCENKO DMITRIJ INFANTERIST Русская армия
PIETESCHWIL MICHAIL INFANTERIST Русская армия
BELAJEW INFANTERIST Немецкая армия, Русская армия, Австро-венгерская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
FÄHNRICH Австро-венгерская армия 50
INFANTERIST Русская армия 83