Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1205010-004
915
497
Cmentarz wojenny nr 91 znajduje się na wzgórzu Korczak zwanym także Górą Cmentarną. Zbudowany jest na planie prostokąta z prostokątnym wyłomem od strony wschodniej i ogrodzony pełnym murem kamiennym z betonową, dwuspadową nakrywą.

Do cmentarza prowadzi usytuowana od strony północnej trójdzielna brama z trzema arkadami. Boczne arkady są zamknięte ośmiosłupkową balustradą. W środkowej arkadzie znajdują się dwuskrzydłowe wrota żelaznych prętów. Środkowy segment bramy zwieńczony jest krzyżem. W płycinie nad jego prześwitem znajduje się kamienna tablica z napisem:

"REQUIESCANT IN PACE
W 100 ROCZNICĘ BITWY POD GORLICAMI
PAMIĘCI POLEGŁYCH NA TEJ ZIEMI,/ ABY OFIARA ICH ŻYCIA NIE BYŁA DAREMNA,
A DRAMAT WOJNY NIGDY SIĘ/NIE POWTÓRZYŁ.
GORLICZANIE
A.D. 2015"

Na ścianach wewnątrz bramy znajdują się żeliwne tablice z nazwiskami żołnierzy. Na jednej z tablic umieszczono nazwiska żołnierzy, których szczątki przeniesiono z cmentarza wojennego nr 89 w Gorlicach.

Na murze po lewej stronie od bramy znajduje się tablica z wizerunkiem dwugłowego orła oraz napisem języku polskim i rosyjskim:

"POLEGŁYM W BITWIE GORLICKIEJ
ŻOŁNIERZOM ARMII ROSYJSKIEJ
...NIECH SPOCZYWAJĄ W POKOJU
GORLICE 2 maja 1993".

Po obu stronach tej tablicy rozmieszczone są po dwie tablice żeliwne tablice z nazwiskami żołnierzy armii rosyjskiej.

Głównym elementem cmentarza jest monumentalny krzyż zbudowany z regularnych bloków jasnego piaskowca i umieszczony na stopniowanym postumencie.

Na pomniku znajduje się metalowa owalna tablica z wizerunkiem orła w koronie, motywem roślinnym, hełmem, skrzyżowanymi mieczami oraz napisem:
"BRACIOM POLAKOM
ŻOŁNIERZOM W ARMJACH PAŃSTW ZABORCZYCH
WALCZĄCYM W OBCYCH MUNDURACH, LECZ ZA POLSKĄ SPRAWĘ
POLEGŁYCH NA POBOJOWISKACH GORLICKICH W LATACH
1914 – 1915
NAPIS TEN KŁADĄ W WYZWOLONEJ POLSCE
WDZIĘCZNI RODACY
1928"

Niżej umieszczona jest tablica z napisem:
"TABLICA POWYŻSZA
UFUNDOWANA PRZEZ POW. KOŁO ZW.
INW.WOJ.R.P. W GORLICACH 1.XI.1928
A USUNIĘTA PRZEZ NIEMIECKIEGO
OKUPANTA 27.X.1940. WRACA NA SWO
JE PIERWOTNE MIEJSCE DNIA
27.X.1946.
JAKO WIDOMY ZNAK ZWYCIĘSTWA
POLSKI NAD WROGIEM"

Na otoczony kamiennym murem taras wokół krzyża prowadzą sześciostopniowe kamienne schody.
Na zakończeniu alejki prowadzącej od pomnika głównego do wyłomu we wschodniej linii ogrodzenia znajduje się kamienny ołtarz.
Po lewej stronie alei prowadzącej od wejścia do pomnika głównego znajduje się niski postument z tablicą z napisem:

"MIEJSCE POCHOWANIA
ŻOŁNIERZY NIEMIECKICH
POLEGŁYCH W CZASIE
II WOJNY ŚWIATOWEJ
Szczątki 362 żołnierzy zostały/ w 1997 roku ekshumowane
i przeniesione na cmentarz/ wojenny do Siemianowic Śląskich."

Po tej samej stronie alejki znajduje się tablica z napisem:

"MIEJSCE POCHÓWKU
ODNALEZIONYCH SZCZĄTKÓW
ŻOŁNIERZY POLEGŁYCH PODCZAS
I WOJNY ŚWIATOWEJ"

Po drugiej stronie alejki znajduje się pomnik w formie niskiego kamiennego bloku z napisem w języku słoweńskim i polskim: "PAMIĘCI SŁOWEŃSKICH/ ŻOŁNIERZY 1914-1918 WDZIĘCZNA OJCZYZNA/ REPUBLIKA SŁOWENII, 2018". Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie: równoramiennych krzyży, umieszczonych na postumentach z piaskowca z żeliwnymi tablicami, w dwóch wersjach rozmiarowych (większej i mniejszej), betonowy stel zakończonych trójkątnie z żeliwnymi tablicami.

Cmentarz zawiera 301 grobów, w tym: 140 pojedynczych i 161 zbiorowych. Pochowano tu 425 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 203 z armii niemieckiej ( w tym 69 ze zlikwidowanego cmentarza wojennego nr 89) i 287 z armii rosyjskiej. Większość z nich poległa w bitwie pod Gorlicami w maju 1915 r.

Na terenie cmentarza dokonywano pochówku w okresie II wojny światowej. W 1997 r. ekshumowano stąd szczątki 362 żołnierzy niemieckich poległych lub zmarłych w czasie II wojny światowej. 11 grudnia 2018 r. na cmentarzu zostały pochowane szczątki dwóch nieznanych żołnierzy armii niemieckiej z I wojny światowej, odnalezione przy ul. Władysława Broniewskiego w Gorlicach.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 16 s. 1681 (plan katastralny) GW 38 s. 189, (niezrealizowana projekt) 191-333 (plany i wykazy pochowanych), 485-531 (plany i wykazy pochowanych cmentarza nr 89) GW 61 s. 75-78 (fotografie archiwalne),
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 116-119.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 462-473.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 166-167.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 92-93.
  • J. Majewski, Cmentarze wojenne w Beskidzie Niskim i w Podgórzu, Skołyszyn 2015, s. 394-399.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
GEISLER STANISLAUS LEUTNANT Немецкая армия
SAARE ERNST FELDWEBEL LEUTNANT Немецкая армия
PIXNER JOSEF LEUTNANT IN DER RESERVE Немецкая армия
REICHERT FRITZ LEUTNANT Немецкая армия
WEISS MAX LEUTNANT Немецкая армия
THEILE RICHARD OBERLEUTNANT Немецкая армия
STRASSER MICHAEL OBERLEUTNANT Немецкая армия
WOLFGRAMM HERMANN HAUPTMANN Немецкая армия
FRANKE JOHANN ERNST OFFIZIER STELLVERTRETER Немецкая армия
HORN WILLY LEUTNANT Немецкая армия
WEISE PAUL LEUTNANT Немецкая армия
WEGSCHEIDER MICHAEL LEUTNANT Немецкая армия
FUHRMANN PAUL LEUTNANT Немецкая армия
MORGENROTH RICHARD MAJOR Немецкая армия
PERSCHEN V. BERG DETLEV HAUPTMANN Немецкая армия
HERRFAHRDT WILHELM EMIL K.FR.OFFZ.ASP. Немецкая армия
LAURISCH HERMANN LEUTNANT Немецкая армия
SCHOLZ FRIEDRICH FELDWEBEL LEUTNANT Немецкая армия
BRAMANN VON GOSWIN FÄHNRICH Немецкая армия
DUSIL [DUSIK] FELIX INFANTERIST Австро-венгерская армия
AUGUSTYNSKI JOSEF SAPPEUR Австро-венгерская армия
SIKORA JOHANN SAPPEUR Австро-венгерская армия
DUDEK JOHANN RESERVIST SAPPEUR Австро-венгерская армия
PLONKA IGNATZ GEFREITER Австро-венгерская армия
KWARTNIK JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
WATOREK ANDREAS INFANTERIST Австро-венгерская армия
KIWALSKI THEODOR ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
DOMORECKI JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
GLOWKA ADALBERT INFANTERIST Австро-венгерская армия
PIJAK MICHAEL LADISLAUS INFANTERIST Австро-венгерская армия
WODNIAK STANISLAUS VINZ. INFANTERIST TITULAR GEFREITER Австро-венгерская армия
NYCZ JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KUCKA ROMAN INFANTERIST Австро-венгерская армия
WILCZAK JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
LANG LEOPOLD LANDSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
HLAVAČEK WENZEL SCHÜTZE Австро-венгерская армия
BOCKMAYER FRANZ LANDSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
HOSSE JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
HRUZA FRANZ LANDSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
DITTLHUBER FRANZ JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
WAGNER FRANZ LANDSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
HAMMER MARTIN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
FRISCH ADALBERT SCHÜTZE Австро-венгерская армия
TUCKI FRANZ SCHÜTZE Австро-венгерская армия
MELZER ROBERT SCHÜTZE Австро-венгерская армия
TOLAR JOSEF LANDSTURMMANN FELDKANONIER Австро-венгерская армия
DUMSEGGER DRAGON Австро-венгерская армия
REJMANN ADOLF RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
BENEŠ FRANZ RESERVIST PATROUILLENFÜHRER TITULAR UNTERJÄGER Австро-венгерская армия
POLONKAI LAJOS HONVED Австро-венгерская армия
RYSCHAN WENZEL RESERVIST ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
VICHR EMIL SCHÜTZE Австро-венгерская армия
HDRLIČKA JOSEF ERSATZ RESERVIST Австро-венгерская армия
MONČILOW PAUL HONVED Австро-венгерская армия
FRITSCH RUDOLF ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
KNOBLOCH HUGO INFANTERIST Австро-венгерская армия
PODHAJSKI ANTON ERSATZ RESERVIST Австро-венгерская армия
RIPA KARL JOSEF ERSATZ RESERVIST Австро-венгерская армия
RÖSSLER FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
SINGER FRANZ JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
DEMBOSZ JOSEF SCHÜTZE Австро-венгерская армия
BRANDEJSKÝ VINZENZ ERSATZ RESERVIST JÄGER Австро-венгерская армия
PIERGERT KARL ERSATZ RESERVIST JÄGER Австро-венгерская армия
KVÁK DEMETER GEFREITER Австро-венгерская армия
KOPER MICHAEL INFANTERIST Австро-венгерская армия
OSOG JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KASTELNIK JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
SCHWARZ JOSEF SCHÜTZE Австро-венгерская армия
FIBICH LEOPOLD SCHÜTZE Австро-венгерская армия
SWIATLON ANDREAS INFANTERIST Австро-венгерская армия
SKOCZYLAS IWAN INFANTERIST Австро-венгерская армия
TARGOSZ LADISLAUS INFANTERIST Австро-венгерская армия
LEMERZ FRIEDRICH LEUTNANT Австро-венгерская армия
NOWAK ALBERT LEUTNANT Австро-венгерская армия
HOWORKA ANTON LEUTNANT IN DER RESERVE Австро-венгерская армия
WOLFSEGER R. OBERLEUTNANT Австро-венгерская армия
RAPST JOHANN LEUTNANT IN DER RESERVE Австро-венгерская армия
KRISMANIČ, R. VON ALBRECHT MAJOR Австро-венгерская армия
MEYER HUGO OBERSTLEUTNANT Австро-венгерская армия
BUREK MICHAEL KADETT IN DER RESERVE Австро-венгерская армия
KOLAŘIK FRANZ FÄHNRICH Австро-венгерская армия
FIDRMUC JOHANN HAUPTMANN Австро-венгерская армия
DANIEK JOHANN LEUTNANT Австро-венгерская армия
SOLONEK FÄHNRICH Австро-венгерская армия
SAMAL LADISLAUS FÄHNRICH IN DER RESERVE Австро-венгерская армия
MUDRY MIECISLAUS KADETT Австро-венгерская армия
WEINERT CESLAUS FÄHNRICH Австро-венгерская армия
KUČERA PAUL FÄHNRICH Австро-венгерская армия
ŠTĚPANEK FRANZ OBERLEUTNANT Австро-венгерская армия
ETTRICH RICHARD EINJÄHRIGER FREIWILLIGER MED. Австро-венгерская армия
ADLER BRUNO FÄHNRICH IN DER RESERVE Австро-венгерская армия
HELLER PAUL LEUTNANT IN DER RESERVE Австро-венгерская армия
BRYZEK JOHANN LEUTNANT IN DER RESERVE Австро-венгерская армия
FOTTGEBER FÄHNRICH Австро-венгерская армия
BIEL JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
NIEDZIELA JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
SPALTER ISIDOR RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
RINDER HERMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
DILLMANN JOHANN LANDSTURMMANN Австро-венгерская армия
BRUS JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
GREMBLOWSKI JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
DOLEŽAL FRANZ SCHÜTZE Австро-венгерская армия
MANIČ FRANZ ERSATZ RESERVIST Австро-венгерская армия
VOLK FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
CINKA JOSEF ERSATZ RESERVIST Австро-венгерская армия
TARGOSZ FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KÄSTNER ANTON ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Австро-венгерская армия
MARCINEK GEORG LANSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
SZPANDRZYK JOHANN LANSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
BYSTROŃ JOHANN ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
SCHWEDA JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
KLIMOSZ GEORG INFANTERIST Австро-венгерская армия
BRUDNY JOHANN RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
HLOŽANKA LUDWIG LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
BRUNNER LEOPOLD LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
PASZ AUGUST ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
PUSTEJOWSKI JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
GĄSIOR FRANZ ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
SIĄKALA ALOIS INFANTERIST Австро-венгерская армия
ZATOPEK VALENTIN LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
EIBINGER KARL LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KOCOUR HANS LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
SIWEK ANTON INFANTERIST Австро-венгерская армия
FUCHS SIGMUND INFANTERIST Австро-венгерская армия
MOLIN ANDREAS INFANTERIST Австро-венгерская армия
HIRSCHMANN WILHELM LANDSTURMMANN GEFREITER Австро-венгерская армия
PALLA RUDOLF LANDSTURMMANN GEFREITER Австро-венгерская армия
ZEISBERGER ANTON GEFREITER TITULAR KORPORAL Австро-венгерская армия
JURCZYNSKI KARL INFANTERIST Австро-венгерская армия
BÖNISCH OSKAR LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
SNIEGON JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
OPUSTIL ALFONS LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
HEGR FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
BOTUR LUDWIG INFANTERIST Австро-венгерская армия
SIMECKA RICHARD LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
GRÜBLER FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
PAJAK ALBERT INFANTERIST Австро-венгерская армия
ENGELBERT VINZENZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
MARTOŚ FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
ZAJĄCZEK STANISLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
RUDOWSKI ANDREAS INFANTERIST Австро-венгерская армия
GORALCZYK PETER GEFREITER Австро-венгерская армия
WICHER LADISLAUS INFANTERIST Австро-венгерская армия
MISKOWIEC LEON LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
PILARSKI JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
HOSZEK JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
TATAR PETER ERSATZ RESERVIST Австро-венгерская армия
SERAFIN JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KOCON THOMAS LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
PRACIOCH ANDREAS LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KLĘCZAR LADISLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
SZATAN STANISLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
PTAS ANDREAS LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
BIZON ADALBERT LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
GACEK BENEDIKT LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
STEC VINZENZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
BRANKA JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KADELA JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
PALICHLEB MICHAEL ERSATZ RESERVIST Австро-венгерская армия
BARANIEC JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
NOGA MARTIN ERSATZ RESERVIST Австро-венгерская армия
KASPERCZYK FRANZ ERSATZ RESERVIST Австро-венгерская армия
WOJTOWICZ ANDREAS LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KRUCZALA PETER LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
VERDERBER MATHIAS INFANTERIST Австро-венгерская армия
MORITZER JOSEF ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
MAYER FRANZ JÄGER Австро-венгерская армия
ZINKE ADALBERT RESERVIST KORPORAL Австро-венгерская армия
HACKER HEINRICH SCHÜTZE Австро-венгерская армия
SOJKA ADAM CIVIL KUTSCHER Австро-венгерская армия
HLAVSA ADOLF ERSATZ RESERVIST JÄGER Австро-венгерская армия
OTRADOWSKY JOSEF INFANTERIST TITULAR GEFREITER Австро-венгерская армия
PUDIČ OSME INFANTERIST Австро-венгерская армия
SEDMIDUBSKY ANTON SCHÜTZE Австро-венгерская армия
JEROUT FRANZ INFANTERIST TITULAR GEFREITER Австро-венгерская армия
NOUZAK FRANZ SCHÜTZE Австро-венгерская армия
GRUS FRANZ SCHÜTZE Австро-венгерская армия
MAZUR ALBERT INFANTERIST Австро-венгерская армия
MITTAG FERDINAND ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Австро-венгерская армия
KRUPKA HEINRICH LST.OB.SAPP. Австро-венгерская армия
FRIESE RUDOLF ANTON ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
GOLOB JUSTUS KORPORAL Австро-венгерская армия
KUNE JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
PROSZAK PHILIPP ERSATZ RESERVIST Австро-венгерская армия
MIKULIK JAROSLAUS LANDSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
SIKORA ADALBERT LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
GROBOLJŠEK KARL KORPORAL Австро-венгерская армия
KMETIČ FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
SOCHA JOSEF RESERVIST KORPORAL Австро-венгерская армия
PALENIČEK ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
TSCHADESCH JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
KALETA THOMAS RESERVIST SCHÜTZE Австро-венгерская армия
BLACHA MICHAEL INFANTERIST Австро-венгерская армия
KALINYAK MICHÁLY LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
NOVAK JOHANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
ADELMAYER KARL LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
ICIEK ADALBERT INFANTERIST Австро-венгерская армия
FOLKAN PETER INFANTERIST Австро-венгерская армия
DWORZAK JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
SZKORA FELIX LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
MAHNE ANDREAS ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
NARTNIK FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
SWRCINA [SWOINA] FERDINAND LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
BARTOSCH ADOLF LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
PERIMEK HEINRICH INFANTERIST Австро-венгерская армия
MROZEK JOSEF RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
STOCHEL FELIX EINJÄHRIGER FREIWILLIGER KORPORAL Австро-венгерская армия
AHLBURG HERMANN KANONIER Немецкая армия
BURGHARDT AUGUST GEFREITER Немецкая армия
WEISS I JOSEF MUSKETIER Немецкая армия
PTOK HUGO MUSKETIER Немецкая армия
GESELL KARL MUSKETIER Немецкая армия
OSTERHEIDE WILHELM UNTEROFFIZIER Немецкая армия
RYDIGIER HERMANN UNTEROFFIZIER Немецкая армия
BAUER I HERMANN MUSKETIER Немецкая армия
DEUNERT WILHELM GEFREITER Немецкая армия
ROTHER PAUL MUSKETIER Немецкая армия
BORGUTSKI [BORZUTSKI] JOSEF MUSKETIER Немецкая армия
WETZK HEINRICH PIONIER Немецкая армия
SCHIFFMACHER KARL MUSKETIER Немецкая армия
MASON FRANZ GEFREITER Немецкая армия
SCHWARZER REINHOLD GEFREITER Немецкая армия
KROKER WILHELM MUSKETIER Немецкая армия
KAZIORZ [KOZIORZ] FRANZ MUSKETIER Немецкая армия
MAZUREK [MAGUREK] JOHANN MUSKETIER Немецкая армия
MARKLOWSKY [MARKLOWSKI] RUDOLF MUSKETIER Немецкая армия
BERTNAWSKY INFANTERIST Русская армия
HALILICZ INFANTERIST Русская армия
TEODOROWICZ INFANTERIST Русская армия
STOLPER FRITZ WEHRMANN Немецкая армия
THRILLER HERMANN GEFREITER Немецкая армия
HOPP PAUL UNTEROFFIZIER Немецкая армия
GLADISCH HERMANN WEHRMANN Немецкая армия
BONK JOHANNES MUSKETIER Немецкая армия
KITZLER ERICH MUSKETIER Немецкая армия
KLIMPKE FRITZ WEHRMANN Немецкая армия
MICHEL GUSTAV UNTEROFFIZIER Немецкая армия
BRUKSCH RICHARD MUSKETIER Немецкая армия
WYBRANIETZ LUDWIG MUSKETIER Немецкая армия
HEIL HERMANN MUSKETIER Немецкая армия
FRÖMMER [FRAMMER] KARL MUSKETIER Немецкая армия
WEIGELT KARL MUSKETIER Немецкая армия
SEMKOWSKY FRITZ MUSKETIER Немецкая армия
BREUER JOHANN MUSKETIER Немецкая армия
ZAHLTEN JOSEF MUSKETIER Немецкая армия
WOLF GEORG MUSKETIER Немецкая армия
MÜNCH JOHANN MUSKETIER Немецкая армия
JASCHONEK KURT MUSKETIER Немецкая армия
MANIURA JOSEF TAMBOUR Немецкая армия
NOWAK ROBERT MUSKETIER Немецкая армия
FRENZEL ERNST UNTEROFFIZIER Немецкая армия
ULBRICH RICHARD WEHRMANN Немецкая армия
POPPEK JULIUS GEFREITER Немецкая армия
WAGNER EMIL WEHRMANN Немецкая армия
PRÜSSEL ERICH LUTSCHIFFER Немецкая армия
KOSMALSKI FRANZ HERMANN OBERKANONIER Немецкая армия
LOTH ERNST TAMBOUR Немецкая армия
WITTIG WILHELM MUSKETIER Немецкая армия
SCHINDLER GEORG GEFREITER Немецкая армия
KONCILJA MICHAEL INFANTERIST Австро-венгерская армия
BELAVIČ JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
AVŽIN FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
KIEMANN HEINRICH INFANTERIST Австро-венгерская армия
SUDER CESLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KÖVESDY EMERICH KORPORAL Австро-венгерская армия
PAVLIČEK FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
NOWAK FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
SAMALA JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KOVAŘ JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
KÖCHER WENZEL INFANTERIST Австро-венгерская армия
GERTL FERDINAND JÄGER Австро-венгерская армия
PRICHEL LODEK INFANTERIST Австро-венгерская армия
HAFSTEIN INFANTERIST Австро-венгерская армия
SEVČIK FRANZ LANDSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
LICHY INFANTERIST Австро-венгерская армия
GRASL JOSEF JÄGER Австро-венгерская армия
MOISES MATHIAS JÄGER Австро-венгерская армия
SPRUNG ALOIS RESERVIST JÄGER Австро-венгерская армия
BESTER FRANZ RESERVIST JÄGER Австро-венгерская армия
BIRKHEIM RUDOLF ERSATZ RESERVIST JÄGER Австро-венгерская армия
GRÖSINGER EDUARD JÄGER Австро-венгерская армия
KORES JOSEF RESERVIST JÄGER Австро-венгерская армия
TÖGTHOFER PATRIK RESERVIST JÄGER Австро-венгерская армия
MADL JAKOB ERSATZ RESERVIST JÄGER Австро-венгерская армия
PAPST TITUS RESERVIST JÄGER Австро-венгерская армия
KARAS GEORG RESERVIST GEFREITER Австро-венгерская армия
SZKUTEK GEORG LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
ARNOST ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
HUDECZEK GEORG RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
BRÜCKNER RUDOLF INFANTERIST Австро-венгерская армия
HÜBNER GUSTAV LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
MOHYLA GUSTAV RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
CHALUPA FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
BARESCH LUDWIG LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
GROMES ALOIS LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
BORSUCKI JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
ROJEK JOSEF FELDWEBEL Австро-венгерская армия
HUNDT JOSEF RESERVIST UNTERJÄGER Австро-венгерская армия
JOSKA ALOIS RESERVIST UNTERJÄGER Австро-венгерская армия
KOCJAN JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
FAUDLER ANTON ERSATZ RESERVIST GEFREITER TITULAR KORPORAL Австро-венгерская армия
URBANIK FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
SLOWIK GEORG LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
SAVOR JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
HROVAT DANIEL KORPORAL Австро-венгерская армия
SCHIMADL FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
URBANEK JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
LAGER JOSEF ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
BROZNY JOHANN GEFREITER Австро-венгерская армия
DUZI JOSEF JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
PINKA BERNARD INFANTERIST Австро-венгерская армия
BŘEZINA FRIEDRICH LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
MARTYNIAK LUDWIG LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
HARTNAGEL JOHANN JÄGER Австро-венгерская армия
VAMOSI GEORG JÄGER Австро-венгерская армия
KOLLAR EMMERICH JÄGER Австро-венгерская армия
KÖSTNER HEINRICH MUSKETIER Немецкая армия
SEYER OTTO ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
THOM WILHELM MUSKETIER [KRIEGS FEIWILLIGER Немецкая армия
SCHOLZ III FRIEDRICH MUSKETIER Немецкая армия
DIEKOW WILCHELM MUSKETIER Немецкая армия
DWORCZAK MELCHIOR MUSKETIER Немецкая армия
FREITAG I FRITZ MUSKETIER Немецкая армия
SWIETEK PAUL MUSKETIER Немецкая армия
DREWS I JOHANN RESERVIST Немецкая армия
HAMPEL FELIX UNTEROFFIZIER Немецкая армия
HEINZE ANTON WEHRMANN Немецкая армия
SCHWANEBECK GUSTAV GEFREITER Немецкая армия
BIEHL LUDWIG INFANTERIST Немецкая армия
GRÜNBAUM FRANZ MUSKETIER Немецкая армия
BREDNEL WALTER MUSKETIER Немецкая армия
OGIERMANN JOHANN RESERVIST Немецкая армия
PERSICKE WILHELM RESERVIST Немецкая армия
HEIN KARL MUSKETIER Немецкая армия
TSCHÖPE ERNST MUSKETIER Немецкая армия
LANGER ALOIS MUSKETIER Немецкая армия
FRANITZA ANTON MUSKETIER Немецкая армия
TUSCHE HEINRICH MUSKETIER Немецкая армия
ZACHOROW MICHAEL ZUGSFÜHRER Русская армия
LYSIENKO DYMIAN Русская армия
DEMMIN ERNST UNTEROFFIZIER Немецкая армия
ALANKE [MANKE] HERMANN KARL MUSKETIER Немецкая армия
BROCZIO [BROGIO] FRITZ FÜSILIER Немецкая армия
DITTRICH ALFRED MUSKETIER Немецкая армия
WOLLER OTTO ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
PUPPIK ADOLF MUSKETIER Немецкая армия
GAIDA NIKOLAUS MUSKETIER Немецкая армия
WÖLFEL ERNST MUSKETIER Немецкая армия
FROST [TROST] ADOLF MUSKETIER Немецкая армия
WEISS V KARL MUSKETIER Немецкая армия
JUNG KARL MUSKETIER Немецкая армия
SCHMIDT KONRAD MUSKETIER Немецкая армия
SZARDENINGS MARTIN MUSKETIER Немецкая армия
WINSGOLL JOSEF WEHRMANN Немецкая армия
GEISLER VIKTOR RESERVIST Немецкая армия
PETERS ERNST MUSKETIER Немецкая армия
STRUZYNA BERNHARD MUSKETIER Немецкая армия
GAUPLITZ PAUL MUSKETIER Немецкая армия
JONKISCH GEORG RESERVIST Немецкая армия
RURAINSKY [RURANSKY] PETER WEHRMANN Немецкая армия
MAZUR [MASUR] JOSEF RESERVIST Немецкая армия
BROSIG JOSEF MUSKETIER Немецкая армия
RADINGER [RIEVINGER] JOSEF RESERVIST Немецкая армия
BARTONISCHEK [BARTONITZEK] ALOIS MUSKETIER Немецкая армия
BEUCHEL ALFRED MUSKETIER Немецкая армия
DROZD ANTON INFANTERIST Австро-венгерская армия
KOIK FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
SLADEK OTTO LANDSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
LOMER JOHANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
STIDL JOHANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
FRANTIK FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KRUPKA JOSEF RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
BOHUSCH ALOIS LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
WINKLER KARL ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
KNÖBL LEOPOLD RESERVIST JÄGER Австро-венгерская армия
POKORNY JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KÖPFER ALOIS RESERVIST JÄGER Австро-венгерская армия
KELLNER RUDOLF ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
BILA ANTON SCHÜTZE Австро-венгерская армия
WOLANEK LEOPOLD LANDSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
ROMANUK IWAN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
BRUNA FRANZ ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
BREZEK FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KONVIČKA JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
HANZELKA ROBERT ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
ČERNY JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
DVOŘAČEK JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
FOUKAL FELIX LANDSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
CAP HANS LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
RACZYK FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
LECHENBAUER FRANZ LANDSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
BÖCK MICHAEL LANDSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
GRZYBEK KARL INFANTERIST Австро-венгерская армия
TORAL JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
VONDRAČEK EMIL SCHÜTZE Австро-венгерская армия
VANEK FRANZ KORPORAL Австро-венгерская армия
TARABA ALOIS LANDSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
VIKTORIN FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
SIKORA FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
BĄK KARL INFANTERIST Австро-венгерская армия
MELNIK STEFAN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
BALA STEFAN INFANTERIST Австро-венгерская армия
CHMELA JOSEF ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
POTOCZNY KARL INFANTERIST Австро-венгерская армия
FIBICH LEOPOLD SCHÜTZE Австро-венгерская армия
SKLADNY JOSEF MUSKETIER Немецкая армия
MEISSNER PAUL MUSKETIER Немецкая армия
SCHUSTER HEINRICH MUSKETIER Немецкая армия
POLNISCH EUGEN MUSKETIER Немецкая армия
SCHMEICHEL OTTO MUSKETIER Немецкая армия
HERRMANN KARL MUSKETIER Немецкая армия
GERBERDING LUDWIG WALTER MUSKETIER [GEFREITIER] Немецкая армия
JEZETZKE ROBERT UNTEROFFIZIER Немецкая армия
WARSCHKE HERMANN MUSKETIER Немецкая армия
PRÜMM JOHANN MUSKETIER Немецкая армия
SCHMIDT ROBERT MUSKETIER Немецкая армия
LOTTERMOSER MAX MUSKETIER Немецкая армия
KRAJEWSKI FRANZ MUSKETIER Немецкая армия
OHNSORGE OTTO MUSKETIER Немецкая армия
PAUSER OSKAR MUSKETIER Немецкая армия
HERZIG AUGUST MUSKETIER Немецкая армия
KOWOLL FRANZ UNTEROFFIZIER Немецкая армия
GÖRITZ GUSTAV MUSKETIER Немецкая армия
LÖHRER WILLY PIONIER Немецкая армия
BAUMGÄRTNER OTTO MUSKETIER Немецкая армия
MATUSCHEK ANTON MUSKETIER Немецкая армия
LUBOJANSKY [LUBOJANSKI] VIKTOR Немецкая армия
BOLK KARL MUSKETIER Немецкая армия
GOTTWALD ALOIS MUSKETIER Немецкая армия
HOLSTEIN OTTO MUSKETIER Немецкая армия
KOWALOW JOSEF IGNATICZ INFANTERIST Русская армия
CZERNONOW LAWRENTI Русская армия
GUCUCH GREGORY Русская армия
POCERUCH WASYLI Русская армия
SZLIPIKOW Русская армия
POBILANSKI WASYLI Русская армия
GUTTKNECHT MAX GEORG UNTEROFFIZIER Немецкая армия
WEBER HEINRICH UNTEROFFIZIER Немецкая армия
SCHWADE JOSEF HEINRICH GEFREITER Немецкая армия
EXNER PAUL GEFREITER Немецкая армия
HENDEL ALEXANDER GEFREITER Немецкая армия
JILK JOHANN STANISL. GEFREITER Немецкая армия
SOWA ROCHUS GEFREITER Немецкая армия
BARRA JOHANN MUSKETIER Немецкая армия
BARTH JOSEF HEINRICH MUSKETIER Немецкая армия
BUCZEK [BUTECK] EMIL MUSKETIER Немецкая армия
BESUCKE [BESUCH] JOSEF MUSKETIER Немецкая армия
CASSEL LUDWIG MUSKETIER Немецкая армия
DILLSCHNEIDER JOHANN MUSKETIER Немецкая армия
DRESS [DREES] ERNST MUSKETIER Немецкая армия
DOMBRAWA [DOMDROWA] JOSEF MUSKETIER Немецкая армия
FRANZKE MAX MUSKETIER Немецкая армия
GRIEGER ALFRED MUSKETIER Немецкая армия
GOTTSCHLICH OSKAR MUSKETIER Немецкая армия
HAMPEL JOSEF MUSKETIER Немецкая армия
HAUSHILD RUDOLF MUSKETIER Немецкая армия
HEISLER I FRANZ MUSKETIER Немецкая армия
JUNG PAUL MUSKETIER Немецкая армия
JASCHKO [JOSCHKO] FRANZ MUSKETIER Немецкая армия
HEISLER II FRIEDRICH MUSKETIER Немецкая армия
JANKO JOHANN MUSKETIER Немецкая армия
KUPKA VALENTIN MUSKETIER Немецкая армия
KOX VALENTIN MUSKETIER Немецкая армия
KRAUSE III PAUL MUSKETIER Немецкая армия
KOLBE FRIEDRICH MUSKETIER Немецкая армия
KREUZER JOSEF MUSKETIER Немецкая армия
KUNZE FRANZ MUSKETIER Немецкая армия
KOSCHICK ERNST MUSKETIER Немецкая армия
LAUTERBACH PAUL MUSKETIER Немецкая армия
PAWLENKA ADOLF MUSKETIER Немецкая армия
ROOSEN WILHELM MUSKETIER Немецкая армия
REICHEL JOKOB JOHANN MUSKETIER Немецкая армия
SIEVERS KONRAD FRIEDR. MUSKETIER Немецкая армия
SCHOSTOCK NIKODEMUS MUSKETIER Немецкая армия
SCHINDELARZ JOSEF MUSKETIER Немецкая армия
PREISS EMIL MUSKETIER Немецкая армия
SIERON PAUL MUSKETIER Немецкая армия
SWYEK [SMYCK] KONSTANTIN WEHRMANN Немецкая армия
SCHYMITZEK AUGUST MUSKETIER Немецкая армия
STRAUCH ALFRED MUSKETIER Немецкая армия
TRÖGNER AUGUST MUSKETIER Немецкая армия
WEIGERT KARL MUSKETIER Немецкая армия
HESSELER JOSEF MUSKETIER Немецкая армия
GENECKE WILHELM MUSKETIER Немецкая армия
PASCH JOSEF PETER MUSKETIER Немецкая армия
WOLLNIK ROBERT MUSKETIER Немецкая армия
STANJEK ERNST MUSKETIER Немецкая армия
STOJKA JOSEF MUSKETIER Немецкая армия
HAASE JOSEF MUSKETIER Немецкая армия
VOGT ALFRED KARL MUSKETIER Немецкая армия
KRUPPA EMANUEL MUSKETIER Немецкая армия
THOLL THEODOR MUSKETIER Немецкая армия
UWIERA JOSEF MUSKETIER Немецкая армия
RZECHA II ALOIS MUSKETIER Немецкая армия
MOKRY THEODOR MUSKETIER Немецкая армия
KUBASCHEK JOSEF MUSKETIER Немецкая армия
WITASSEK JOSEF Немецкая армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Австро-венгерская армия 140
Русская армия 276
Немецкая армия 2