Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1205010-006
6
1
Obiekt znajdował się w obrębie cmentarza żydowskiego w Gorlicach. Został zlikwidowany przez nazistów w czasie II wojny światowej. Z części odnalezionych płyt nagrobnych ustawiono przed cmentarzem pomnik ofiar nazizmu. Na cmentarzu zachowały się jedynie 2 macewy żołnierskie. W obrębie cmentarza pochowano 4 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 2 z rosyjskiej.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 138.
  •  J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 460-461.
  •  O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 165.
  •  R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 91.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
LEDERMANN MARKO Русская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Австро-венгерская армия 4
Русская армия 1