Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1201070-001
51
4
Cmentarz założony jest na planie prostokąta i ogrodzony betonowymi, zwężającymi się ku górze i nakrytymi półkulą słupami o przekroju ośmiobocznym, połączonymi parami metalowych rur.

Wejście znajduje się od strony północnej. Zamykane jest dwuskrzydłowymi wrotami z metalowej kraty, z dwiema ośmiobocznymi tarczami. Na jednej umieszczony jest motyw krzyża maltańskiego z wieńcem laurowym, na drugiej data roczna – „1915". W górnej części wrota w pozycji zamkniętej są zwieńczone małym metalowym krzyżem.

Główny element cmentarza to umieszczony jest na dwustopniowym postumencie pomnik, zakończony czterospadowo i zwieńczony małym kamiennym krzyżem. Na licu pomnika umieszczony jest żeliwny, ażurowy krzyż łaciński z motywem miecza, krzyża maltańskiego z datą „1914" oraz wieńcem laurowym. Groby są rozmieszczone w rzędach równoległych do linii ogrodzenia. Występują tu nagrobki w formie:
– żeliwnych, ażurowych krzyży z motywem miecza (5 szt.),
– żeliwnych, ażurowych krzyży lotaryńskich (2 szt.),
– krzyży łacińskich z żelaznych prętów o ostrych zakończeniach ramion (16 szt.),
– krzyży lotaryńskich z żelaznych prętów o ostrych zakończeniach ramion (13 szt.).

Na części nagrobków umieszczone są owalne emaliowane tabliczki z informacjami o pochowanych.

Pochowano tu 32 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 42 z armii rosyjskiej. W 2009 r. wykonano konserwację pomnika głównego. W 2020 r. przeprowadzono remont cmentarza obejmujący konserwację elementów metalowych i betonowych oraz odtworzenie układu wnętrza. W 2021 r. odtworzono brakujący nagrobek w formie dużego żeliwnego krzyża lotaryńskiego na grobie nr 7.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V w Krakowie, sygn. GW 35 s. 272, 421, 883-898.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 367.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 3, Tarnów 2005, s. 167-168.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 341.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998, s. 86-87.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
HORWATH PAUL INFANTERIST Австро-венгерская армия
TOTH ANDREAS RESERVIST HUSAR Австро-венгерская армия
KOSIARSKI ADALBERT GEFREITER Австро-венгерская армия
CZANTOS ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
KAPITAN Русская армия 1
Австро-венгерская армия 5
Русская армия 41