Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1205080-001
37
27
Cmentarz założony jest na planie wydłużonego prostokąta i otoczony betonowymi słupkami połączonymi niską podmurówką i parami żelaznych rur. Wejście znajduje się od strony wschodniej i zamykane jest metalową furtką.

Po prawej stronie od wejścia usytuowana jest pulpitowa tablica informacyjna, którą ufundował Powiat Gorlicki. W obrębie cmentarza usytuowana jest czarna, prostokątna, emaliowana tablica informacyjna z napisem „CMENTARZ WOJSKOWY/ NR 72 W ROPIE/ Z OKRESU I WOJNY ŚWIATOWEJ/ ZAŁOŻONY W 1914 ROKU/ POCHOWANO 37 ŻOŁNIERZY".

Główny element cmentarza stanowi wysoki, drewniany krzyż łaciński z półkolistym, blaszanym zadaszeniem. Groby rozmieszczone są w dwóch rzędach.

Groby oznaczone są nagrobkami w formie osadzonych na betonowych cokołach:
– małych żeliwnych krzyży lotaryńskich z wieńcem dębowym,
– żeliwnych krzyży łacińskich z okrągłą tarczą i emaliowaną tabliczką na skrzyżowaniu ramion.
 
W 6 grobach zbiorowych i 16 pojedynczych pochowano 31 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 6 z armii rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 41, s. 247-265 (plany, wykazy pochowanych), GW 61 s. 54 (fotografia archiwalna - stan pierwotny).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 144.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 396-397.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 154.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 82.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
MATYJA ALBERT Австро-венгерская армия
SOBOTKA JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
RICHTER ANTON INFANTERIST Австро-венгерская армия
LUGGER ALOIS JÄGER Австро-венгерская армия
MOTZ RUDOLF SCHÜTZE Австро-венгерская армия
PLITSCHKE JOSEF SCHÜTZE Австро-венгерская армия
STEFAN WILHELM ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Австро-венгерская армия
HORN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
MAZ SCHÜTZE Австро-венгерская армия
PISELKA SCHÜTZE Австро-венгерская армия
KRUPKA MICHAEL SCHÜTZE Австро-венгерская армия
KALFUS WENZEL EINJÄRIGER FREIWILLIGER Австро-венгерская армия
NEUMANN RUDOLF GEFREITER Австро-венгерская армия
FISCHER JAMPEL SCHÜTZE Австро-венгерская армия
TYBULA LADISLAUS INFANTERIST Австро-венгерская армия
ČERVENKA WENZEL TITULAR GEFREITER Австро-венгерская армия
NOWOTNY KARL LANDSTURM INFANTERIST Австро-венгерская армия
POŠ FRANZ LANDSTURM INFANTERIST Австро-венгерская армия
PINTARELLI STEFAN JÄGER Австро-венгерская армия
SVESTKA VINZENZ LANDSTURM INFANTERIST Австро-венгерская армия
MIELEC PETER ULAN Австро-венгерская армия
BLAHNIK GOTTLIEB INFANTERIST Австро-венгерская армия
MILICHOVSKY JOSEF ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Австро-венгерская армия
SEDLAČEK GOTTLIEB ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
HOŘINA KARL TITULAR WACHTMEISTER Австро-венгерская армия
BELIKOW INFANTERIST Русская армия
MAKSIMOW INFANTERIST Русская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Австро-венгерская армия 6
Русская армия 4