Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1205060-001
416
276
Cmentarz założony jest na planie prostokąta i ogrodzony od południa i wschodu murem kamiennym, a z pozostałych stron – kamiennymi słupami i drewnianym, sztachetowym płotem. Kamienna, zwieńczona krzyżem brama znajduje się od strony zachodniej. Wejście zamknięte jest dwuskrzydłowymi drewnianymi wrotami. Na bramie umieszczona jest kamienna tablica z inskrypcją w języku węgierskim, ufundowana w 2009 r. oraz tablica informacyjna. W środkowej części cmentarza znajduje się kamienny pomnik w kształcie ściętego ostrosłupa, zwieńczony kamiennym krzyżem. Na przedniej ścianie pomnika umieszczona jest tablica z częściowo nieczytelnym już epitafium:

„Tragt uns des Frühling quellende Blütten vorbei
Und des Sommers goldene Garben
Und die Lese des Weins im rotten Herbst
Daß wir Getreuen,
Am Segen, für desn wir starben,
Uns miterfreun.”

Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie:

– żeliwnych krzyży łacińskich z okrągłą tarczą na skrzyżowaniu ramion na niskich betonowych cokołach,
– żeliwnych krzyż łacińskich z datą „1915" osadzonych na betonowych stelach o ściętych narożach.

Groby rozmieszczone są w rzędach, prostopadle do głównej osi cmentarza.

W 27 grobach zbiorowych i 115 pojedynczych pochowano 416 żołnierzy armii austro-węgierskiej z 9, 10, 11, 16, 18, 20 Pułku Piechoty Honwedów.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 40, s. 379-461 (plany, wykazy pochowanych).
  • Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 3/1/0/9/3954 (fotografia).
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 191.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 570-575.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 113.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 170-171.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
NEMET ISTVÁN HONVED Австро-венгерская армия
BONÓK ANTAL HONVED Австро-венгерская армия
TOTH ANDRÁS HONVED Австро-венгерская армия
BALOG SÁNDOR HONVED Австро-венгерская армия
KERÉGYÁRTO JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
TOTH ANDRÁS HONVED Австро-венгерская армия
LEVAI JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
KUTECAR JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
PÁL ZSIGMOND HONVED Австро-венгерская армия
ATKÖZI LAJOS HONVED Австро-венгерская армия
KÖLLES SÁNDOR HONVED Австро-венгерская армия
BUDAY GÉZA HONVED Австро-венгерская армия
DRISZKO FLÓRIÁN HONVED Австро-венгерская армия
PONY ISTVÁN HONVED Австро-венгерская армия
BARI JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
BERENCSI JÁNOS KORPORAL Австро-венгерская армия
BRADNYÁN ANDRÁS HONVED Австро-венгерская армия
BERKI BÉLA HONVED Австро-венгерская армия
BALOGH KÁROLY HONVED Австро-венгерская армия
BARTÓK JÓZSEF HONVED Австро-венгерская армия
BARTOS JÓZSEF HONVED Австро-венгерская армия
CSABAN PÁL HONVED Австро-венгерская армия
CSEZÁN DÖMÖTÖR HONVED Австро-венгерская армия
CSORBA JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
BRENKUSZ ANDRÁS HONVED Австро-венгерская армия
HALAJ PÁL HONVED Австро-венгерская армия
DZÉGELY DÁNIEL HONVED Австро-венгерская армия
HERICH EMIL HONVED Австро-венгерская армия
HARABURDA ISTVÁN HONVED Австро-венгерская армия
HORVÁTH LÁSZLÓ HONVED Австро-венгерская армия
JANCSICS BERTALAN HONVED Австро-венгерская армия
KACZLICH PÁL HONVED Австро-венгерская армия
SKANTAR FERENC HONVED Австро-венгерская армия
BALSOI GYÖRGY ERSARZ RESERVIST HONVED Австро-венгерская армия
FEHÉR IGNÁC ERSARZ RESERVIST HONVED Австро-венгерская армия
TAKÁCS IMRE LANDSTURMMANN HONVED Австро-венгерская армия
BORON JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
IWÁNKÓ JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
LISTOPAR STANISZLAW HONVED Австро-венгерская армия
KATONA ANDRÁS HONVED Австро-венгерская армия
LÖRINCZ SÁNDOR LANDSTURMMANN HONVED Австро-венгерская армия
SZTARUCH MIHÁLY LANDSTURMMANN HONVED Австро-венгерская армия
FEKETE LAJOS HONVED Австро-венгерская армия
FERENCZ JÓZSEF HONVED Австро-венгерская армия
FRECSKO JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
FAZEKOS FERENC HONVED Австро-венгерская армия
GUBINYI JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
GARAN ANDRÁS HONVED Австро-венгерская армия
KUKEL SAMU[EL] HONVED Австро-венгерская армия
KRNÁCS JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
KLIMENT PÁL KORPORAL Австро-венгерская армия
KOHUT MÁTYÁS HONVED Австро-венгерская армия
KAZANYICZKI SÁNDOR GEFREITER Австро-венгерская армия
KOVÁCS SÁNDOR HONVED Австро-венгерская армия
SZUROVECZ MÁTYÁS HONVED Австро-венгерская армия
SZARVAS ÁBRAHÁM HONVED Австро-венгерская армия
VICZIAN MIHÁLY HONVED Австро-венгерская армия
PERCZIAN JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
LINTER JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
JOSEK JÓZSEF HONVED Австро-венгерская армия
KALMAR ISTVÁN HONVED Австро-венгерская армия
SCHVARCZ GYÖZÖ HONVED Австро-венгерская армия
NUOSKA [NOUSKA] JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
JÓZSA [IMRE] LÁSZLÓ HONVED Австро-венгерская армия
KOVÁCS [KOVOCZ] JÓZSEF HONVED Австро-венгерская армия
HUSZAR GYÖRGY HONVED Австро-венгерская армия
SANTA ANTAL HONVED Австро-венгерская армия
PÁSKA PÁL HONVED Австро-венгерская армия
CSECH JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
BALINT JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
BALÁZSIK HONVED Австро-венгерская армия
BARTHA ISTVÁN HONVED Австро-венгерская армия
BORSOS BARMA GEFREITER Австро-венгерская армия
BELKÓ JÓZSEF HONVED Австро-венгерская армия
BAJTOS LAJOS HONVED Австро-венгерская армия
CHOBOTA ANDRÁS KORPORAL Австро-венгерская армия
CSIPKA JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
CZIMERMAN JÓZSEF HONVED Австро-венгерская армия
DANDISZ BÉLA HONVED Австро-венгерская армия
DOBOS GYÖRGY HONVED Австро-венгерская армия
DIMAJSZKI BÉLA HONVED Австро-венгерская армия
DUDOK PÁL HONVED Австро-венгерская армия
ECZET PÁL HONVED Австро-венгерская армия
SOMODY JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
MIHÁLCZO MIHÁLY HONVED Австро-венгерская армия
GÁJA JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
KÉCZI SÁNDOR HONVED Австро-венгерская армия
LAKATOS FERENZ HONVED Австро-венгерская армия
MUNKA GYÖRGY HONVED Австро-венгерская армия
BARANYI JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
CSUKA MIKLÓS HONVED Австро-венгерская армия
CSIK JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
GOMÖRI JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
SZÜCS LAJOS HONVED Австро-венгерская армия
HORVATH GYÖRGY HONVED Австро-венгерская армия
MARCI JÁNOS KORPORAL Австро-венгерская армия
KOVACS PÉTER HONVED Австро-венгерская армия
HANGÁCSI FERENC HONVED Австро-венгерская армия
SCHWARCZ ZSIGMOND HONVED Австро-венгерская армия
VINCZE II PÁL GEFREITER Австро-венгерская армия
CZIKORA ISTVÁN KORPORAL Австро-венгерская армия
EGYUD KÁROLY HONVED Австро-венгерская армия
MILINSZKI FERENC KORPORAL Австро-венгерская армия
KOHÁRI JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
KOBOLÁK JOACHIM HONVED Австро-венгерская армия
BARTEL JÁNOS ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
HAJOS JÓZSEF LEUTNANT Австро-венгерская армия
BÁTHOR FERENC ALBERT FELDWEBEL Австро-венгерская армия
GRIBNER EMIL EINJÄHRIGER FREIWILLIGER ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
MUNTAK BÉLA HONVED Австро-венгерская армия
HUDAK VILMOS KORPORAL Австро-венгерская армия
FÜLÖP GYULA KORPORAL Австро-венгерская армия
NEMET JÁNOS GEFREITER Австро-венгерская армия
REICH DÁVID HONVED Австро-венгерская армия
BADER IGNÁC HONVED Австро-венгерская армия
TÓTH JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
JABROCZKY JÁNOS LANDSTURMMANN HONVED Австро-венгерская армия
KOCSIS JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
KOCSÁK ISTVÁN LANDSTURMMANN HONVED Австро-венгерская армия
KALESZÁR GYÖRGY LANDSTURMMANN HONVED Австро-венгерская армия
MICSKA JÁNOS LANDSTURMMANN HONVED Австро-венгерская армия
PLEVA MÁTYÁS JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
PINTER IMRE LANDSTURMMANN HONVED Австро-венгерская армия
VARSÓ JÁNOS LANDSTURMMANN HONVED Австро-венгерская армия
SROBOTA JÁNOS LANDSTURMMANN HONVED Австро-венгерская армия
KISS JÓZSEF LANDSTURMMANN HONVED Австро-венгерская армия
UHRINYAK JÁNOS LANDSTURMMANN HONVED Австро-венгерская армия
GRESS MIHÁLY ERSATZ RESERVIST HONVED Австро-венгерская армия
CSUTMAN MIHÁLY HONVED Австро-венгерская армия
TRELLA JÁNOS KORPORAL Австро-венгерская армия
EPERJESI JOSEF GEFREITER Австро-венгерская армия
MONTAI JÓZSEF KORPORAL Австро-венгерская армия
BOBCSEK KÁLMÁN ERSATZ ERSERVIST Австро-венгерская армия
MEDVECZKI LAJOS KORPORAL Австро-венгерская армия
OLEXA GYULA KORPORAL Австро-венгерская армия
KAZINSZKI JÁNOS GEFREITER Австро-венгерская армия
KRISTOF GYULA ANDRÁS HONVED Австро-венгерская армия
CSIMADIA JÁNOS LANDSTURMMANN HONVED Австро-венгерская армия
CSORBA GYÖRGY GEFREITER Австро-венгерская армия
CHROBACSKO ÁDÁM HONVED Австро-венгерская армия
DRAB MÁTYÁS ERSATZ RESERVIST Австро-венгерская армия
DUBABER ISTVÁN LANDSTURMMANN HONVED Австро-венгерская армия
DOMANY K. GYÖRGY LANDSTURMMANN HONVED Австро-венгерская армия
DROTÁR ANDRÁS LANDSTURMMANN HONVED Австро-венгерская армия
GUMENYICZKY PÁL BATAILLON HORNIST Австро-венгерская армия
GENCSUR MIHÁLY ANDRÁS HONVED Австро-венгерская армия
HOSZT JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
KUBINJI ANTAL HONVED Австро-венгерская армия
BALOGH ANDRÁS HONVED Австро-венгерская армия
CSICSEN SÁNDOR HONVED Австро-венгерская армия
KAKAS JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
KÁDOS JÓZSEF HONVED Австро-венгерская армия
NOVAK ISTVÁN GEFREITER Австро-венгерская армия
HÓNIG LAJOS HONVED Австро-венгерская армия
HORVÁTH FERENC KORPORAL Австро-венгерская армия
SKAPINYECZ MIKLÓS HONVED Австро-венгерская армия
HALLAI GYULA HONVED Австро-венгерская армия
CSEH IMRE HONVED Австро-венгерская армия
FEKECS KÁROLY HONVED Австро-венгерская армия
ANGYAL ZSIGMOND HONVED Австро-венгерская армия
BELYA MÁRTON HONVED Австро-венгерская армия
BUDÁCS ANDRÁS ERSATZ RESERVIST HONVED Австро-венгерская армия
CSONKA JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
DRENKO ISTVÁN HONVED Австро-венгерская армия
HARMOS MIHÁLY ERSATZ RESERVIST HONVED Австро-венгерская армия
KALINÁK DÁNIEL ERSATZ RESERVIST HONVED Австро-венгерская армия
LIPTAK JÓZSEF ERSATZ RESERVIST HONVED Австро-венгерская армия
SZLUKA LAJOS HONVED Австро-венгерская армия
SCHÖNWALD ALADÁR HONVED Австро-венгерская армия
SCHÖNFELD ALADÁR HONVED Австро-венгерская армия
SOSIK JÓZSEF HONVED Австро-венгерская армия
TAKÁR JÓZSEF HONVED Австро-венгерская армия
TURJANSZKI FERENC HONVED Австро-венгерская армия
TUSÁN ISTVÁN HONVED Австро-венгерская армия
HURSKA JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
PETER JÓZSEF HONVED Австро-венгерская армия
NAGY, DR. GYÖRGY SÁNDOR KADETT Австро-венгерская армия
WAGNER FERENC LEUTNANT Австро-венгерская армия
DOBOS LAJOS HONVED Австро-венгерская армия
DOBOS GYÖRGY HONVED Австро-венгерская армия
RAKOSI FERENC HONVED Австро-венгерская армия
STULLER JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
STYAWINA GYÖRGY HONVED Австро-венгерская армия
SUSAN JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
UJPAL BÁLINT HONVED Австро-венгерская армия
VARGA PÁL HONVED Австро-венгерская армия
VAS SÁNDOR HONVED Австро-венгерская армия
KLABONYIK JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
KLINCSOK MIHÁLY HONVED Австро-венгерская армия
LUKÁS PÁL HONVED Австро-венгерская армия
LAZÓK JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
LELKO ANDRÁS HONVED Австро-венгерская армия
LIPTAK GÁBOR HONVED Австро-венгерская армия
MIHALIK JÓZSEF HONVED Австро-венгерская армия
MAVJAR MÁRTON HONVED Австро-венгерская армия
MESZÁROS JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
MAJDAN ISTVÁN HONVED Австро-венгерская армия
PODMENSZKY MIHÁLY HONVED Австро-венгерская армия
PETKO DÁNIEL LANDSTURMMANN HONVED Австро-венгерская армия
MALES JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
DANIEL JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
FÜLÖP LAJOS HONVED Австро-венгерская армия
DOBOS MIHÁLY LANDSTURMMANN HONVED Австро-венгерская армия
KÖLÖBÖCZ FERENC LANDSTURMMANN HONVED Австро-венгерская армия
DEUTSCH MIKLÓS LANDSTURMMANN HONVED Австро-венгерская армия
RUHA KÁROLY LANDSTURMMANN HONVED Австро-венгерская армия
BODO FERENC LANDSTURMMANN HONVED Австро-венгерская армия
ZAJDER JÁNOS LANDSTURMMANN HONVED Австро-венгерская армия
URBÁN FERENC HONVED Австро-венгерская армия
PAULOVSZKI HONVED Австро-венгерская армия
IVANICS GYÖRGY HONVED Австро-венгерская армия
HAVJÁR MÁRTON HONVED Австро-венгерская армия
ALEXI JÁNOS LANDSTURMMANN HONVED Австро-венгерская армия
KOVÁCS ANGYAI ANDRÁS LANDSTURMMANN HONVED Австро-венгерская армия
KORPÁS KÁROLY HONVED Австро-венгерская армия
SZABO JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
SZABO GÁBOR HONVED Австро-венгерская армия
SZÁRAR LAJOS HONVED Австро-венгерская армия
CZINEGE FERENC HONVED Австро-венгерская армия
EIZENSCHUTZ LAJOS HONVED Австро-венгерская армия
EGRI LAJOS HONVED Австро-венгерская армия
FERJANCZ PÁL HONVED Австро-венгерская армия
GIBULA PÉTER HONVED Австро-венгерская армия
KÖHN SIMON HONVED Австро-венгерская армия
LIPTAK JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
MISURÁK GYULA HONVED Австро-венгерская армия
HORVÁTH LÁSZLÓ HONVED Австро-венгерская армия
KLEMENTISZ ANDRÁS HONVED Австро-венгерская армия
MALIAN JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
HOGEL JÓZSEF HONVED Австро-венгерская армия
TANI GUSZTÁV HONVED Австро-венгерская армия
KUSNYÁL ANDRÁS HONVED Австро-венгерская армия
MOLCSAN JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
SZABO JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
MIHÁLYI ZSIGMOND HONVED Австро-венгерская армия
SIMKO ANDRÁS HONVED Австро-венгерская армия
GYÖKER JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
CSILLAG GÁBOR HONVED Австро-венгерская армия
JÁNOSIK MIHÁLY HONVED Австро-венгерская армия
GROSZ DÁVID LANDSTURMMANN HONVED Австро-венгерская армия
ZÁBINSZKI ANDRÁS HONVED Австро-венгерская армия
SANTOR FERENC HONVED Австро-венгерская армия
VLAPENIK ANDRÁS HONVED Австро-венгерская армия
SZUWEGA JÓZSEF HONVED Австро-венгерская армия
SZTECHLIK MÁTYÁS HONVED Австро-венгерская армия
SZABO MIHÁLY HONVED Австро-венгерская армия
SZIPULA ILLÉS HONVED Австро-венгерская армия
TURANSZKI ISTVÁN HONVED Австро-венгерская армия
TÓT FERENC HONVED Австро-венгерская армия
KIRÁLY IMRE HONVED Австро-венгерская армия
BELÁNCZKI SÁNDOR HONVED Австро-венгерская армия
MOLNAR GYULA LANDSTURMMANN HONVED Австро-венгерская армия
GÖNCZY KÁROLY LANDSTURMMANN HONVED Австро-венгерская армия
CZENE LÁSZLÓ LANDSTURMMANN HONVED Австро-венгерская армия
BIRO ANDRÁS LANDSTURMMANN HONVED Австро-венгерская армия
TROSCSÁK JÁNOS TAMBOUR Австро-венгерская армия
SZEKERES GÁBOR LANDSTURMMANN HONVED Австро-венгерская армия
BARTOK ISTVÁN HONVED Австро-венгерская армия
BLIHAR JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
NYULÁSZI GYÖRGY HONVED Австро-венгерская армия
OROLIN ISTVÁN LANDSTURMMANN HONVED Австро-венгерская армия
VARADI ISTVÁN LANDSTURMMANN HONVED Австро-венгерская армия
MURINYAK MÁTYÁS LANDSTURMMANN HONVED Австро-венгерская армия
HIPSZKY JÁNOS ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
BUD MIHÁLY HONVED Австро-венгерская армия
BALOGH SÁNDOR HONVED Австро-венгерская армия
BUKIVI VIKTOR HONVED Австро-венгерская армия
GASPAR GYÖRGY HONVED Австро-венгерская армия
FEHER ISTVÁN HONVED Австро-венгерская армия
NOVAK PETER KANONIER Австро-венгерская армия
GÉNYA GÉZA HONVED Австро-венгерская армия
GÁSPÁR ISTVÁN HONVED Австро-венгерская армия
GYORGYIK JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
KOVÁCS JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
HANVAY ANTAL LANDSTURMMANN HONVED Австро-венгерская армия
KUS ANTAL ERSATZ RESERVIST HONVED Австро-венгерская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Австро-венгерская армия 140