Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1205060-002
137
122
Cmentarz założony jest na planie prostokąta i ogrodzony od południa i północy kamiennymi słupami połączonymi metalowymi rurami, a od wschodu i zachodu – kamiennym murem. Znajdujące się od strony południowej wejście zamyka dwuskrzydłowa metalowa furtka. Przed cmentarzem po prawej stronie od wejścia znajduje się pulpitowa tablica informacyjna.

Na odcinku muru przy południowo-zachodnim narożniku umieszczona jest tablica z herbami Polski i Węgier oraz napisem w języku polskim i węgierskim:

„RENOWACJA CMENTARZA ZOSTAŁA WYKONANA W ROKU 2016/ STARANIEM WOJEWODY MAŁOPOLSKIE/ MINISTERSTWA OBRONY WĘGIER". Główny element cmentarza stanowi umieszczona w północnej części ogrodzenia ściana pomnikowa, zwieńczona krzyżem łacińskim. We wnęce pomnika znajduje się tablica inskrypcyjna z napisem:

„KOMMT NICHT MIT KRÄNZEN, KOMMT MIT OFFNEN SINNEN,
UM AUFZUNEHMEN UND IN REIHNEN HERZEN
HINWEGZUTRAGEN DIESER STÄTTE MAHNUNG:
SEID EINIG, SELBSTLOS, MUTIG UND GETREU!”

Występują tu nagrobki w formie:

– dużych betonowych stel o ściętych narożach z wysokim drewnianym krzyżem z dwuspadowym zadaszeniem.
– dużych betonowych stel o ściętych narożach z wysokim drewnianym krzyżem z dwuspadowym zadaszeniem.

Na małych stelach umieszczone są owalne, a na dużych – prostokątne emaliowane tabliczki z informacjami o pochowanych.

Mogiły rozmieszczone są w rzędach. W 15 grobach zbiorowych i 43 pojedynczych pochowano 137 żołnierzy armii austro-węgierskiej z 9, 10, 11, 16 Pułku Piechoty Honwedów i 5 Batalionu Saperów. Cmentarz został odnowiony w 2016 r. ze środków budżetu Wojewody Małopolskiego oraz Ministerstwa Obrony Węgier.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 39, s. 287-341 (plany, wykazy pochowanych) GW 61 s. 111 (2 fotografie).
  • Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 3/1/0/9/181a.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 191-192.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 577-579.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 113-114.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 176-177.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
ANGYAL GYÖRGY HONVED Австро-венгерская армия
ROHÁLY ANDRÁS LANDSTURMMANN HONVED Австро-венгерская армия
JUHASZ IZIDOR HONVED Австро-венгерская армия
MUHA JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
ADAMKO JÁNOS VERBICZKI ERSATZ RESERVIST HONVED Австро-венгерская армия
VOLG GYÖRGY LANDSTURMMANN HONVED Австро-венгерская армия
SATANEK JÁNOS ERSATZ RESERVIST Австро-венгерская армия
DOLNY IMRE KORPORAL Австро-венгерская армия
OBREZSÁN LÁSZLÓ HONVED Австро-венгерская армия
KRAJOS PÁL HONVED Австро-венгерская армия
PÓR ANDRÁS HONVED Австро-венгерская армия
KLESZNYÁK ANDRÁS HONVED Австро-венгерская армия
KRUPINSZKI ISTVÁN ERSATZ RESERVIST Австро-венгерская армия
BRILLA MIKLÓS HONVED Австро-венгерская армия
PERLOTLI JAKOB SAPPEUR Австро-венгерская армия
ZDACSEK STEFAN SAPPEUR Австро-венгерская армия
SZABÓ I LUDWIG SAPPEUR Австро-венгерская армия
TELTSCH MANO MARCZI HONVED Австро-венгерская армия
ZÉMKO GYÖRGY HONVED Австро-венгерская армия
SZABÓ JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
LÉNKEI FERENC HONVED Австро-венгерская армия
BENYÓ JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
BRÁZ JÓZSEF HONVED Австро-венгерская армия
KOLÁR JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
REPÁK JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
CSIK JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
BENYO JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
GÖRGY GYÖRGY HONVED Австро-венгерская армия
SOLTESZ BÉLA HONVED Австро-венгерская армия
VEIERKS IGNÁC HONVED Австро-венгерская армия
MAGYAR ISTVÁN HONVED Австро-венгерская армия
KOWALSZKI MIKLÓS HONVED Австро-венгерская армия
BOK ANDRÁS LANDSTURMMANN HONVED Австро-венгерская армия
CSIK JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
FILO JÁNOS ERSATZ RESERVIST Австро-венгерская армия
DRENKO JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
HORVÁTH JÓZSEF ERSATZ RESERVIST Австро-венгерская армия
SZEGEDI JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
LALIK JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
PETRISZKO JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
ZAGYI JÓZSEF HONVED Австро-венгерская армия
CSORBA JÓZSEF HONVED Австро-венгерская армия
POPOWITS LÁSZLÓ HONVED Австро-венгерская армия
GORZO GYÖRGY HONVED Австро-венгерская армия
MALYUD ANDRÁS HONVED Австро-венгерская армия
CZILKO JÓZSEF ERSATZ RESERVIST Австро-венгерская армия
FULKAN ANDRÁS ERSATZ RESERVIST Австро-венгерская армия
PAULIKOVSZKI TADEUSZ LÁSZLÓ HONVED Австро-венгерская армия
GONDA JÁNOS ERSATZ RESERVIST Австро-венгерская армия
BUZCIK RUDOLF ERSATZ RESERVIST Австро-венгерская армия
FORRAI ISTVÁN LANDSTURMMANN HONVED Австро-венгерская армия
POLENCSÁR JÓZSEF LANDSTURMMANN HONVED Австро-венгерская армия
SCHVARCZ VILMOS LANDSTURMMANN HONVED Австро-венгерская армия
NÓTNI FERENC LANDSTURMMANN HONVED Австро-венгерская армия
GAJDOS JÁNOS LANDSTURMMANN HONVED Австро-венгерская армия
LESKO JÓZSEF LANDSTURMMANN HONVED Австро-венгерская армия
MACZANIN ELEK LANDSTURMMANN HONVED Австро-венгерская армия
KERTÉSZ ANDRÁS LANDSTURMMANN HONVED Австро-венгерская армия
SZABO ANDRÁS LANDSTURMMANN HONVED Австро-венгерская армия
MATJASIČ JAKOB PIONIER Австро-венгерская армия
RUNAK PÁL HONVED Австро-венгерская армия
VITKAI MIHÁLY FELDWEBEL Австро-венгерская армия
TÓTH GYULA LANDSTURMMANN HONVED Австро-венгерская армия
GAZDAG MIHÁLY ERSATZ RESERVIST Австро-венгерская армия
MADAI ZSIGMOND LANDSTURMMANN HONVED Австро-венгерская армия
MURIN MÁRTON HONVED Австро-венгерская армия
NOSZÁLY GYÖRGY HONVED Австро-венгерская армия
DOLINSZKY FERENC JÓZSEF ZUGSFÜRHER Австро-венгерская армия
DANCSO FERENC HONVED Австро-венгерская армия
TARNÖCZI GYÖRGY HONVED Австро-венгерская армия
SCHVITLAK JÁNOS KOLEJA HONVED Австро-венгерская армия
KIÉS GUSZTÁV HONVED Австро-венгерская армия
MAGYAR ANDRÁS E. HONVED Австро-венгерская армия
BIRÓ JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
PETYKÓ PÁL HONVED Австро-венгерская армия
POR ANDRÁS HONVED Австро-венгерская армия
HORVÁTH PÁL LANDSTURMMANN HONVED Австро-венгерская армия
SZIDORA JÓZSEF HONVED Австро-венгерская армия
MOLNÁR LÁSZLÓ LANDSTURMMANN HONVED Австро-венгерская армия
SANKO GYULA HONVED Австро-венгерская армия
PAULINKO MIHÁLY LANDSTURMMANN HONVED Австро-венгерская армия
RUFUSZ MIHÁLY HONVED Австро-венгерская армия
FIEMRA JÁNOS LANDSTURMMANN HONVED Австро-венгерская армия
LÁKATOS JÓZSEF HONVED Австро-венгерская армия
KANTOR JÓZSEF LANDSTURMMANN HONVED Австро-венгерская армия
PILLÁ VAZUL LANDSTURMMANN HONVED Австро-венгерская армия
REWÉSŹ IMRE HONVED Австро-венгерская армия
SZABO PÉTER HONVED Австро-венгерская армия
KOVÁCS IGNÁC HONVED Австро-венгерская армия
DOBAI SÁNDOR HONVED Австро-венгерская армия
PUTNOKI ÁBEL LANDSTURMMANN HONVED Австро-венгерская армия
JUHASZ SAMUL LANDSTURMMANN HONVED Австро-венгерская армия
KIRÁLY JÓZSEF LANDSTURMMANN HONVED Австро-венгерская армия
EGED LAJOS LANDSTURMMANN HONVED Австро-венгерская армия
WINKLER BÉLA ALBERT ERSATZ RESERVIST HONVED Австро-венгерская армия
HUTKA IMRE GEFREITER Австро-венгерская армия
KONCZ JÓZSEF HONVED Австро-венгерская армия
LECHMÁN MIHÁLY LANDSTURMMANN HONVED Австро-венгерская армия
NYIRI ELEK LANDSTURMMANN HONVED Австро-венгерская армия
BORSÖK SÁNDOR HONVED Австро-венгерская армия
VILMOS PÉTER HONVED Австро-венгерская армия
PÁVUK PÉTER LANDSTURMMANN HONVED Австро-венгерская армия
SIPRILA JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
KUCSERA PÉTER HONVED Австро-венгерская армия
SEFOVITS LÁSZLÓ HONVED Австро-венгерская армия
DRASKOWSZKI ANDRÁS HONVED Австро-венгерская армия
NEMCSUK JÓZSEF HONVED Австро-венгерская армия
SIPOLA JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
BALOGH JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
SZEGEDI JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
SZLESZJAK BEZSÓ HONVED Австро-венгерская армия
SCHWIMA JÁNOS LANDSTURMMANN HONVED Австро-венгерская армия
DANCSIK PÉTER ERSATZ RESERVIST HONVED Австро-венгерская армия
KÖCSA ISTVÁN ERSATZ RESERVIST HONVED Австро-венгерская армия
KONCZ BALÁZS HONVED Австро-венгерская армия
KOPÁCSI PÉTER HONVED Австро-венгерская армия
WILDNER GYULA TITULAR GEFREITER Австро-венгерская армия
TANYI SÁNDOR ZUGSFÜRHER Австро-венгерская армия
KUSNYIRIK JÁNOS ZUGSFÜRHER Австро-венгерская армия
RUSZIN LÁSZLÓ HONVED Австро-венгерская армия
MADAI ZSIGMOND HONVED Австро-венгерская армия
JAKUS PÁL GEFREITER Австро-венгерская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Австро-венгерская армия 15