Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1205050-001
27
13
Kwatera ogrodzona jest kamiennymi słupami połączonymi parami żelaznych rur. Wejście znajduje się od strony południowej. Zamykane jest zakończoną trójkątnie, jednoskrzydłową furtką z drewnianych sztachet. Głównym elementem kwatery był wysoki, drewniany krzyż łaciński z półkolistym zadaszeniem. Groby mają układ rzędowy i symetryczny. Występują tu nagrobki w formie:

–żeliwnego ażurowego krzyża ze stylizowanym mieczem, krzyżem maltańskim na skrzyżowaniu ramion, literą W, datą „1915”,
– małych żeliwnych krzyży maltańskich z wieńcem dębowym, literą W, datą „1915”,
– żelaznych krzyży lotaryńskich o rozszerzonych zakończeniach ramion na niskich cokołach.

W 7 grobach zbiorowych i 4 pojedynczych pochowano 13 żołnierzy z armii niemieckiej i 14 z rosyjskiej. Nie zidentyfikowano 14.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 39, s 65-76 (plan, rysunek techniczny, wykazy pochowanych) GW 61 s. 70 (2 fotografie).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 143.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 444.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 162.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 88.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
BAUMEISTER GEORG INFANTERIST Немецкая армия
SIPP PETER INFANTERIST Немецкая армия
BRANDSTETTER GEORG ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
KROPF ADNREAS JOHANN WEHRMANN Немецкая армия
NAHR OTTO LUDWIG KRIEGS-FREIWILLIGER Немецкая армия
KAIN OTTO ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
PRETKI VALENTIN RESERVIST MUSKIETER Немецкая армия
WAGNER AUGUST EUGEN INFANTERIST Немецкая армия
KLING JOSEF UNTEROFFIZIER Немецкая армия
GARANG MICHAEL KANONIER Немецкая армия
PIETZEK WILHELM KANONIER Немецкая армия
PÖLLNER JOSEF INFANTERIST Немецкая армия
EGING WILHELM KANONIER Немецкая армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
KANONIER Русская армия 14