Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1205050-002
180
14
Cmentarz założony jest na planie niesymetrycznego wieloboku i ogrodzony drewnianym, sztachetowym płotem. Głównym elementem cmentarza jest wysoki drewniany krzyż łaciński nakryty półkolistym zadaszeniem z blachy o ząbkowanych krawędziach. Na wspornikach umieszczonych przy skrzyżowaniu ramion wyryta jest data „1915". Groby oznaczone są nagrobkami w formie dużych żeliwnych ażurowych, krzyży lotaryńskich i łacińskich osadzonych na ściętych pulpitowowo wysokich betonowych cokołach, na których znajdują się owalne tabliczki z informacjami o pochowanych. Cmentarz był poddawany renowacji, która częściowo przywróciła jego pierwotny wygląd.

W 31 grobach zbiorowych i 4 pojedynczych pochowano 14 żołnierzy z armii niemieckiej i 166 z rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 40, s. 1153-1175 (plany, wykazy pochowanych) GW 61 s. 92 (fotografia archiwalna)
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 141.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 500-501.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 174-175.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 100.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
KITTEL JOSEF MUSKETIER Немецкая армия
ERCKMANN RICHARD MUSKETIER Немецкая армия
LEDITSCHKE RICHARD GEFREITER Немецкая армия
KRÜGER III AUGUST MUSKETIER Немецкая армия
DAUST GÜNTHER RESERVIST Немецкая армия
KRÜGER WILHELM MUSKETIER Немецкая армия
SCHEFFCZYK JOHANN HORNIST Немецкая армия
LAMMERT KARL MUSKETIER Немецкая армия
STRUGALSKI LADISLAUS MUSKETIER Немецкая армия
LÜCKE RUDOLF WILHELM UNTEROFFIZIER Немецкая армия
KEMENA KARL MUSKETIER Немецкая армия
BUCHWALD OTTO MUSKETIER Немецкая армия
RAHN ERNST RESERVIST Немецкая армия
NICKELMANN REINHARD MUSKETIER Немецкая армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Русская армия 166