Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1205050-003
40
25
Cmentarz założony jest na planie trapezu i otoczony drewnianym, sztachetowym płotem. Zamknięte jednoskrzydłową, drewniana furtką wejście znajduje się od strony południowej. Przed cmentarzem umieszczona jest pulpitowa tablica informacyjna ufundowana przez powiat gorlicki. Na ogrodzeniu od strony wejścia umieszczona jest kamienna tablica informacyjna.

Główny element cmentarza stanowi wysoki, drewniany krzyż łaciński, nakryty półkolistym, zadaszeniem z ząbkowanej blachy.

Występują tu nagrobki w formie osadzonych na betonowych postumentach:

– żeliwnych krzyży łacińskich z datą „1915”,
– małych żeliwnych krzyży lotaryńskich,
– betonowych steli z żeliwną tablicą inskrypcyjną.

Groby są ujęte w kamienne obramowania.

Niskim krzyżem, wykonanym z rur żelaznych krzyżem łacińskim z figurą Chrystusa oznaczony jest grób zbiorowy 3 żołnierzy niemieckich poległych w II wojnie światowej z tablicą z napisem:

„†/ Hier ruhen in Gott/ Leutn. HUGO ENDER/ +22.9.1944/ Gefr./ HEINRICH OTTEN/ + 22.9.1944/ Obergefr./ WERNER MAALBAY/ 22.9.1944"

W 5 grobach zbiorowych i 14 pojedynczych z I wojny światowej pochowano 4 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 14 z niemieckiej i 19 z rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 40, s. 497-517 (plany, wykazy pochowanych) GW 61 s. 67 (fotografia archiwalna), GW 62 s. 1 (fotografia archiwalna)
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 145.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 445.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 162.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 85.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
ENDER HUGO LEUTNANT Немецкая армия
OTTEN HEINRICH GEFREITER Немецкая армия
MAALBAY WERNER OBERGEFREITER Немецкая армия
HUSCEL NIKOLAJ INFANTERIST Русская армия
KOHL LUDWIK INFANTERIST Немецкая армия
WADLE ALOIS INFANTERIST Немецкая армия
WOLF GUSTAV INFANTERIST Немецкая армия
BENNER CHRISTIAN UNTEROFFIZIER Немецкая армия
NÄGELE JOSEF UNTEROFFIZIER Немецкая армия
BISSOIR LUDWIG INFANTERIST Немецкая армия
HUNSIKER FRIEDRICH INFANTERIST Немецкая армия
KEIPER AUGUST INFANTERIST Немецкая армия
KLEIN JAKOB INFANTERIST Немецкая армия
KREMP ALOIS INFANTERIST Немецкая армия
NEBEL JAKOB INFANTERIST Немецкая армия
SCHENKELBERGER ADOLF INFANTERIST Немецкая армия
STRIEBER BRUNO INFANTERIST Немецкая армия
SACHABDYNOW MUCHAMED INFANTERIST Русская армия
TURNSZWILE ALEXEJ ZUGSFÜHRER Русская армия
ZIMMER GUSTAV INFANTERIST Немецкая армия
ZDINAL ANTON INFANTERIST Австро-венгерская армия
MARKOWSKI JOSEF PIONIER Австро-венгерская армия
KUSZNIENKO SIMON INFANTERIST Русская армия
BARAN KARP INFANTERIST Русская армия
LONGINOW NIKOLAJ GEFREITER Русская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Австро-венгерская армия 2
Русская армия 13