Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1205050-004
33
30
Cmentarz zbudowany jest na planie prostokąta i ogrodzony betonowym murem. Wejście znajdujące się od strony południowo-wschodniej zamykane jest jednoskrzydłową, drewnianą furtką. Głównym elementem cmentarza jest kamienny pomnik w formie ustawionego na cokole z wnęką na tablicę inskrypcyjną. Na tylnej ścianie pomnika umieszczony jest kamienny krzyż. Groby rozmieszczone są w rzędach otoczonych betonowymi opaskami.

Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie osadzonych na betonowych cokołach:
– żeliwnych krzyży maltańskich z motywem liści dębu,
– małych żeliwnych krzyży lotaryńskich.

W 8 grobach zbiorowych i 17 pojedynczych pochowano jednego żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 29 z niemieckiej i 3 z rosyjskiej. Nie zidentyfikowano 3.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 42, s. 176-197 (plany,rysunki techniczne, wykazy pochowanych) GW 61 s. 91 (fotografia archiwalna stanu przed urządzeniem cmentarza).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 172.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 498.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 173.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 99.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
BOGISCH MAX RESERVIST Немецкая армия
HOFFMANN WILHELM MUSKIETER Немецкая армия
WIELAND HEINRICH MUSKIETER Немецкая армия
WINZINGER JOSEF MUSKIETER Немецкая армия
KRISCH GOTTFRIED MUSKIETER Немецкая армия
POHL WILHELM MUSKIETER Немецкая армия
HUBRICH GEORG MUSKIETER Немецкая армия
PRÜTZ ERNST ALBERT MUSKIETER Немецкая армия
FUBEL HERMANN ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
BRINNIG GEORG MUSKIETER Немецкая армия
SATTELBERG KARL MUSKIETER Немецкая армия
KITZLER HERMANN MUSKIETER Немецкая армия
GRAMMEL II AUGUST MUSKIETER Немецкая армия
STANDKE KARL MUSKIETER Немецкая армия
SCHULZ FRITZ MUSKIETER Немецкая армия
PRENZEL KARL MUSKIETER Немецкая армия
STÜLLER VI ERICH MUSKIETER Немецкая армия
DECKER PETER WEHRMANN Немецкая армия
BROZEK BERNHARD RESERVIST Немецкая армия
PAHL ARTUR MUSKIETER Немецкая армия
BALKE FRITZ MUSKIETER Немецкая армия
PINSDORF HUBERT MUSKIETER Немецкая армия
SCHOLZ I KARL MUSKIETER Немецкая армия
KÜMMEL HUGO WEHRMANN Немецкая армия
KOTH WILLY MUSKIETER Немецкая армия
PRZYBYT FRANZ MUSKIETER Немецкая армия
BERNDT ERWIN MUSKIETER Немецкая армия
TWARDOWA PETER MUSKIETER Немецкая армия
KONRAD WERNER MUSKIETER Немецкая армия
KLIMEK FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Русская армия 3