Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1205100-006
136
36
Cmentarz założony jest na planie krzyża i otoczony niskim murem szańcowym z nieociosanych kamieni. Znajdujące się od południa wejście pierwotnie zamknięte było jednoskrzydłową drewnianą furtką. Na wprost wejścia w północnej części ogrodzenia znajduje się zwieńczony krzyżem zrekonstruowanym w 2016 r. kamienna piramida, głaz z napisem:

„DIES IST DAS HEIL DAS DIESER KRIEG
UNS BOT AUS TAUSEND UNGEAHNTEN QUELLEN STIEGEN
UNS KRÄFTE AUF IN AUGENBLICK DER NOT
LASST DIE BEWÄHRTEN NIMMER MEHR VERSIEGEN
UND WELTEN FRÜHLING BLÜHT AUS UNSEREM TOD”.

Na szczycie piramidy ustawiony jest wysoki drewniany krzyż o ramionach i szczycie nakrytych gontowym daszkiem i dolnej belce złożonej z pięciu segmentów o różnych wymiarach.

U wezgłowi mogił znajdują się drewniane krzyże belkowe łacińskie i lotaryńskie z daszkami na krawędziach ramion. Na krzyżach umieszczone są emaliowane prostokątne emaliowane tabliczki z informacjami o pochowanych.

W obrębie cmentarza znajduje się 28 grobów pojedynczych, 6 rzędowych i 4 zbiorowe. Pochowano tu 60 żołnierzy armii austro-węgierskiej i 76 rosyjskiej. Nie zidentyfikowano 100 poległych.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 40 s. 1251-1312, 1369 (projekty, plany, wykazy pochowanych), GW 61 s. 31. (fotografia - stan pierwotny).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 40-41
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 355-357.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 123-124.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 46.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
KRATOCHWIL JOSEF FÄHNRICH Австро-венгерская армия
BRUSCH KARL OBERLEUTNANT Австро-венгерская армия
AFFAGARY FÜRGHI INFANTERIST Русская армия
PRIMORANO MARKO LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
TICA IWAN LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
BRKOVIC IWAN GEFREITER TITULAR KORPORAL Австро-венгерская армия
ŠEREMET MATA LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
RADANOVIĆ MILA LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
MISIĆ IVO LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
MILIĆ BOŻO LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
RADANOWIĆ TOMO LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
SARAVANJA TOMO LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
VASIĆ SIMO LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
LANGE FRANZ JOSEF SCHÜTZE Австро-венгерская армия
POKORNY ANTON SCHÜTZE Австро-венгерская армия
BUCHELT FRANZ SCHÜTZE Австро-венгерская армия
SUCHY ISTVAN INFANTERIST Австро-венгерская армия
BIELENDA ADALBERT JÄGER Австро-венгерская армия
SEMLANICH PAWEL INFANTERIST Русская армия
PEHAČEK JOSEF SCHÜTZE Австро-венгерская армия
SCHNEIDER HEINRICH SCHÜTZE Австро-венгерская армия
MAZAČ JOSEF SCHÜTZE Австро-венгерская армия
ZIMMERMANN FRANZ SCHÜTZE Австро-венгерская армия
HRANDA WENZEL SCHÜTZE Австро-венгерская армия
SAUHE GUSTAV SCHÜTZE Австро-венгерская армия
CERNÝ JOSEF SCHÜTZE Австро-венгерская армия
NEZDARA ANTON SCHÜTZE Австро-венгерская армия
BIEGEL GUSTAV SCHÜTZE Австро-венгерская армия
FIODOROW JOSEF INFANTERIST Русская армия
BENEŠ EMANUEL SCHÜTZE Австро-венгерская армия
WANDER RUDOLF SCHÜTZE Австро-венгерская армия
KLINGER ANTON SCHÜTZE Австро-венгерская армия
NEUMANN FRANZ SCHÜTZE Австро-венгерская армия
DVOŘAK ANTON SCHÜTZE Австро-венгерская армия
KŘIVOHLÁVEK JOHANN JÄGER Австро-венгерская армия
KUNERT GUSTAV LANDSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Австро-венгерская армия 27
Русская армия 73