Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1205100-008
210
35
Cmentarz znajduje się na zboczu góry Jaworzynka. Zbudowany jest na planie symetrycznego ośmioboku i otoczony od strony zachodniej murem kamiennym, a z pozostałych stron – kamiennymi słupami z czterospadowym, gontowym, zwieńczonym krzyżem greckim daszkiem, połączonymi drewnianym sztachetowym płotem. Od strony wschodniej znajduje się brama złożona z dwóch kamiennych słupów połączonych gontowym daszkiem.

Głównym elementem cmentarza jest trójdzielna ściana pomnikowa wbudowana w zachodnią część ogrodzenia. Składa się z dwóch podwyższonych odcinków muru i dwóch słupów, nakrytych trzema gontowymi daszkami z małymi drewnianymi krzyżami greckimi. Na najwyższym daszku umieszczony jest drewniany krzyż z kratownicą, nakryty ozdobnym blaszanym zadaszeniem opadającym na zwieńczone greckimi krzyżykami zakończenia gontowego daszku.

W ścianie pomnikową są wmurowane dwa kamienie z inskrypcjami w języku niemieckim:

„PREISET GOTT AUS DEN UNSCHEIN-/BAREN BAUSSTEINEN/ UNSERER LEBEN"

„HAT ER DAS/ WUNDERBARE SIEGES/ MAL DES VATERLANDES/ AUFGERICHTET"

 Przed pomnikiem znajduje się wąski dwustopniowy taras kamienny z dwoma kamiennymi ławami.

W 7 grobach pojedynczych i 4 zbiorowych pochowano 74 żołnierzy armii austro-węgierskiej i 136 rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 41 s. 125-245 (projekty, plany, wykazy i karty ewidencyjne pochowanych), GW 61 s. 17, GW 62 s. 37. (fotografie).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 51-52.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s.329-330.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 116.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 37.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
CINCELLI ANDREA GLOV. JÄGER Австро-венгерская армия
BENEDIKTER VALENTIN ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
BAUER BERNHARDT LANDSTURMMANN JÄGER Австро-венгерская армия
FINAROLLI GIOVANNI FRAN. JÄGER Австро-венгерская армия
FIEGL REIHARDT JÄGER Австро-венгерская армия
GMEINER AUGUST LANDSTURMMANN JÄGER Австро-венгерская армия
GEIR FRANZ JÄGER Австро-венгерская армия
HÄMMERLE FERDINAND JÄGER Австро-венгерская армия
KECKEIS RAJMUND LANDSTURMMANN JÄGER Австро-венгерская армия
HEIM XAVER FRANZ LANDSTURMMANN JÄGER Австро-венгерская армия
KOPFLER FRANZ PATROUILLENFÜHRER TITULAR UNTERJÄGER Австро-венгерская армия
KONZETT KARL JÄGER Австро-венгерская армия
KÖNIG FRANZ JOSEF LANDSTURMMANN JÄGER Австро-венгерская армия
MOSER OTTO LANDSTURMMANN JÄGER Австро-венгерская армия
METZLER LEOPOLD LANDSTURMMANN JÄGER Австро-венгерская армия
MAIR PAUL ALEXANDER EINJÄHRIGER FREIWILLIGER TITULAR PATROUILLENFÜHRER Австро-венгерская армия
OBERAIGNER ANTON ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
PANZHAUSER ADOLF LANDSTURMMANN JÄGER Австро-венгерская армия
SAXER FRANZ JÄGER Австро-венгерская армия
STEINER JOSEF LANDSTURMMANN JÄGER Австро-венгерская армия
SNIOLA ANTON LANDSTURMMANN JÄGER Австро-венгерская армия
SCHWARZ ALOIS LANDSTURMMANN JÄGER Австро-венгерская армия
TRAGUST HERMANN JÄGER Австро-венгерская армия
TELCH PAOLO GIACOMO JÄGER Австро-венгерская армия
OREHOVEC FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
RUSCH JOHANN ZUGSFÜHRER TITULAR OBERJÄGER Австро-венгерская армия
LECHLEITNER BURKHARD UNTERJÄGER Австро-венгерская армия
FREHAR ANTON FÄHNRICH IN DER RESERVE Австро-венгерская армия
FEHRERBERGER HEINRICH FÄHNRICH IN DER RESERVE Австро-венгерская армия
STEPPES WALTER KADETT IN DER RESERVE Австро-венгерская армия
RANACHER JOSEF KADETT IN DER RESERVE Австро-венгерская армия
PODKORITNIK JAKOB LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
PRUSIAK JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
BRINOVAR FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
STEINBERGER MARKUS JÄGER Австро-венгерская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Австро-венгерская армия 39
Русская армия 136