Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1205100-010
59
46
Cmentarz założony jest na planie niesymetrycznego wieloboku i ogrodzony od południa drewnianą balustradą rozciągniętą między betonowymi i kamiennymi słupami, a z pozostałych stron – murem kamiennym z betonową nakrywą.. Główny akcent architektoniczny cmentarza to krzyż wysoki drewniany krzyż nakryty półkolistym ozdobnym zadaszeniem z blachy. Posadowiony jest po zewnętrznej stronie odcinka muru na postumencie z kamiennych ciosów i betonowej nakrywy. Po lewej stronie krzyża znajduje się pulpitowa tablica informacyjna ufundowana przez Powiat Gorlicki i wejście zamykane jednoskrzydłową drewniana furtką.

Groby oznaczone są prostymi drewnianymi łacińskim z półkolistym zadaszeniem z blachy i emaliowaną tabliczką z informacjami o pochowanych.

W obrębie cmentarza znajduje się również betonowy zabytkowy, zwieńczony małym krzyżem maltańskim drogowskaz z inskrypcją: "KRIEGERFRIEDHOF/ CMENTARZ WOJENNY/ No 57"

W 45 mogiłach pojedynczych i 2 zbiorowych pochowano 46 żołnierzy armii austro-węgierskiej i 13 z rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 42 s. 17-75 (plany, projekt krzyża i ogrodzenia, wykazy pochowanych).
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 123.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 352-353.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 45.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 71.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
BREŽNIK MICHAEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
MELINK ROCHUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
ABRAM FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
ROBINŠAK MARTIN LANDSTURMMANN KORPORAL Австро-венгерская армия
HOSPERGER ALOIS FÄHNRICH IN DER RESERVE Австро-венгерская армия
MATEJČIČ ERWIN LEUTNANT Австро-венгерская армия
FEUERSTEIN FIDEL KADETT IN DER RESERVE Австро-венгерская армия
MAJCEN ALEXANDER ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
REISENHOFER JOHANN LANDSTURMMANN JÄGER Австро-венгерская армия
LUKMANN KARL LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
INKRET ANTON INFANTERIST Австро-венгерская армия
REJIC LEOPOLD LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
MAYER FRANZ LANDSTURMMANN JÄGER Австро-венгерская армия
EGGER JOSEF LANDSTURMMANN JÄGER Австро-венгерская армия
SCHÜLLER KARL ERSATZ RESERVIST JÄGER Австро-венгерская армия
WIZINGER KARL JÄGER Австро-венгерская армия
SEGAT ROMAN ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
SCHILLER PAUL FÄHNRICH IN DER RESERVE Австро-венгерская армия
MILLNER ALBERT LEUTNANT Австро-венгерская армия
HOLZGRUBER JOHANN KADETT IN DER RESERVE Австро-венгерская армия
PAPP JOSEF JÄGER Австро-венгерская армия
SANTONI PIETRO ERSATZ RESERVIST JÄGER Австро-венгерская армия
CONCI FELIXE JÄGER Австро-венгерская армия
DELAZER BATTA JÄGER Австро-венгерская армия
ZAKOUŠEK JOHANN ERSATZ RESERVIST ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
PFALTZ ADOLF LANDSTURMMANN JÄGER Австро-венгерская армия
DELLAGIACOMO MICHELE JÄGER Австро-венгерская армия
STEFANČIČ ANDRÁ KANONIER Австро-венгерская армия
PUST PETER PATROUILLENFÜHRER TITULAR UNTERJÄGER Австро-венгерская армия
MASTNAK LUDWIG UNTERJÄGER TITULAR ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
HEVER ALEXANDER KADETT IN DER RESERVE Австро-венгерская армия
DERLER FLORIAN UNTERJÄGER TITULAR ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
SCHNÖLL JOSEF KORPORAL Австро-венгерская армия
GORŠE JOSEF JÄGER Австро-венгерская армия
WEISSENBACHER LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KAHUT PETRO INFANTERIST Австро-венгерская армия
KOREN FRANZ ERSATZ RESERVIST JÄGER Австро-венгерская армия
LAVRIČ FRANZ ERSATZ RESERVIST JÄGER Австро-венгерская армия
FRASICIK FIODOR ILJA INFANTERIST Русская армия
SUCHAEW PAUL DRAGON Русская армия
DEMEL ANDREAS JÄGER Австро-венгерская армия
MOZET FRANZ JÄGER Австро-венгерская армия
JUSTINEK METHOD LANDSTURMMANN JÄGER Австро-венгерская армия
TOMŠIČ ANDREAS PATROUILLENFÜHRER Австро-венгерская армия
MACELA JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
TUREK ANDREAS LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Русская армия 11
Австро-венгерская армия 2