Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1205090-002
87
8
Cmentarz zalożony jest na planie zbliżonym do prostokąta i otoczony od strony północnej i częściowo wschodniej murem kamiennym, a z pozostałych stron – kamiennymi słupami połączonymi drewnianym płotem. Znajdujące się od południa wejście zamyka drewniana, jednoskrzydłowa furtka. Głównym elementem cmentarza jest wysoki, drewniany krzyż łaciński, z półkolistym zadaszeniem pokrytym ząbkowaną blachą.

Mogiły otoczone są kamiennymi obramowaniami. Na grobach zbiorowych znajdują się dwa żeliwne ażurowe krzyże: łaciński i lotaryński. Mogiły pojedyncze oznaczone są żeliwnymi krzyżami lotaryńskimi z motywem liści lipy, osadzonymi na betonowych cokołach.
 
W 15 grobach zbiorowych i 2 pojedynczych pochowano 28 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 59 z rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 39, s. 31-62 (plany, wykazy pochowanych), GW 61 s. 53(fotografia archiwalna).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 142.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 375-377.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s.149.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 77.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
NIEZDE KONRAD KORPORAL Русская армия
LARYJONOF ANTON INFANTERIST Русская армия
RAKLIEWA SERGEJ INFANTERIST Русская армия
GOGNIN IWAN ULAN Русская армия
KALUZENSKI ALEXANDER ULAN Русская армия
MELENICZENKO IGNATIEW F. INFANTERIST Русская армия
DIBA DANIEL INFANTERIST Русская армия
ANDROSZEN TEODOR INFANTERIST Русская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Австро-венгерская армия 28
Русская армия 51