Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1205090-003
129
19
Cmentarz założony jest na planie dziesięcioboku i otoczony od północnej strony niskim murem z piaskowca, a z pozostałych stron – betonowymi słupkami połączonymi drutem kolczastym. Obszar cmentarza podzielony jest na dwa tarasy. Jego główny element stanowi drewniany krzyż łaciński z półkolistym zadaszeniem pokrytym blachą.

Obramowane kamieniem z piaskowca groby mają układ rzędowy, niesymetryczny. Oznaczone są nagrobkami w formie osadzonych na betonowych cokołach:

Obramowane kamieniem z piaskowca groby mają układ rzędowy, niesymetryczny. Oznaczone są nagrobkami w formie osadzonych na betonowych cokołach:

– żeliwnych krzyżami łacińskimi z datą 1915,
– małych żeliwnych krzyży lotaryńskich.

W 19 grobach zbiorowych i 12 pojedynczych pochowano 48 żołnierzy armii austro-węgierskiej i 81 z rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 40, s. 1219-1248 (plany, wykazy pochowanych).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 142.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 389-390.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 152.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 80.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
KLIER JOSEF SCHÜTZE Австро-венгерская армия
STEINBACH VINZENZ SCHÜTZE Австро-венгерская армия
FLIEGER JOHANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
KAUFMANN WENZEL INFANTERIST Австро-венгерская армия
KIEGNER JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
ZIMMER KARL EINJÄHRIGER FREIWILLIGER TITULAR GEFREITER Австро-венгерская армия
ROTMEIER [ROTMAIER] FERDINAND EMANUEL SCHÜTZE Австро-венгерская армия
KUTTNER ANTON ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Австро-венгерская армия
BRAUN JOSEF SCHÜTZE Австро-венгерская армия
KUČERA KARL FÄHNRICH Австро-венгерская армия
PITTNER LEOPOLD SCHÜTZE Австро-венгерская армия
KOPEC JOHANN ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Австро-венгерская армия
CISON FRANZ LANDSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
SAFRANOW PAWEL Русская армия
SPYRINA BORIS IWAN Русская армия
KOROWAJEW ALEKSIEJ INFANTERIST Русская армия
PRAKUDIN FIODOR Русская армия
DIAKOW KUZMA Русская армия
WOROZEJKIN NIKOLAJ Русская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Австро-венгерская армия 35
Русская армия 75