Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1205090-005
245
21
Cmentarz znajduje się na obszarze dawnej łemkowskiej wsi Długie. Założony jest na planie zbliżonym do prostokąta o ściętych dwóch narożach i ogrodzony od północnego wschodu pełnym nakrytymi gontowym stożkowym daszkiem kamiennymi słupami, połączonymi parami drewnianych bali, nakrytych gontowym zadaszeniem i krótkim odcinkiem pełnego muru za krzyżem centralnym. Szczyty zadaszenia słupków wieńczą motywy krzyża greckiego.

Znajdujące się od strony południowo-zachodniej ejście jest ujęte w drewnianą bramę z dwuspadowym zadaszeniem, pokrytą blachą. Po lewej stronie od bramy na ogrodzeniu zamontowana jest prostokątna tablica z informacjami o cmentarzu i przeprowadzonym w 2018 r. remoncie.
Głównym elementem cmentarza stanowi wysoki drewniany krzyż z belek z dwuspadowym zadaszeniem, usytuowany przed krótkim odcinkiem kamiennego muru.

Mogiły ujęte są w kamienne obramowania. Nagrobki mają formę drewnianych krzyży łacińskich i lotaryńskich z dwuspadowym, pokrytym blachą daszkiem. Na znajdujących się poniżej skrzyżowania ramion tarczach umieszczone są okrągłe, emaliowane tabliczki z informacjami o pochowanych.

Cmentarz z upływem czasu uległ daleko posuniętej degradacji. W 1998 r. został poddany renowacji, ale powstałe wówczas ogrodzenie objęło zaledwie część pierwotnego obszaru cmentarza. W 2018 został przeprowadzony remont, w wyniku którego cmentarz odzyskał pierwotny wygląd i wymiary.

W 5 grobach zbiorowych i 8 pojedynczych pochowano 37 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 208 z rosyjskiej. Nie zidentyfikowano 224.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 39 s. 645-695 (plany, wykazy pochowanych).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 114.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 317-318.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 114-115.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 34.
  • M. Łopata, Remonty cmentarzy żołnierskich w Beskidzie Niskim. Próba porównania stanu obecnego z materiałem archiwalnym – na wybranych przykładach, „Magury. Rocznik krajoznawczy poświęcony Beskidowi niskiemu, 2005.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
TENGY FRIEDRICH JÄGER Австро-венгерская армия
PERENICZ ANTON INFANTERIST Австро-венгерская армия
GOBETZ JOHANN RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
SZLAGIN GIUSEPPE RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
TAPPLER ALOIS RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
PITZER KARL RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
SCHIFFER ANDREAS INFANTERIST TITULAR GEFREITER Австро-венгерская армия
JANISCH FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
MITTERBÄCKER AUGUST RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
SEIDL ANDREAS RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
VALENKO INFANTERIST Австро-венгерская армия
KERNBICHLER JOSEF RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
GEBHARDT RUDOLF INFANTERIST Австро-венгерская армия
LUIDOLF FELIX INFANTERIST Австро-венгерская армия
REITMAYER PETER GEFREITER Австро-венгерская армия
IWANOW SZYMON INFANTERIST Русская армия
POLESZCZUK TEODOR INFANTERIST Русская армия
KÖNIGE ELIASZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
MOŻEJEW DYMION ILIA INFANTERIST Русская армия
GUSIEW TEODOR INFANTERIST Русская армия
KONOWALOW PETRO INFANTERIST Русская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Австро-венгерская армия 21
Русская армия 203