Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1205090-009
114
33
Cmentarz założony jest na planie nieregularnego, niesymetrycznego wieloboku i ogrodzony drewnianym sztachetowym płotem z wejściem od strony północnej, ujętym w dwa niskie betonowe słupy, zamykanym jednoskrzydłową drewnianą furtką. Po lewej stronie wejścia znajduje się wysoki betonowy blok.

Główny element cmentarza stanowi wysoki drewniany krzyż łaciński z półkolistym zadaszeniem pokrytym blachą.

Mogiły są ujęte w kamienne obramowania i oznaczone nagrobkami w formie osadzonych na betonowych postumentach:

– krzyży z taśmy stalowej wzmocnionej kulkami,
– krzyży lotaryńskich z prętów o rozszerzonych zakończeniach ramion,
– niskich betonowych stel.

 W 14 grobach zbiorowych i 25 pojedynczych pochowano 85 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 29 z rosyjskiej. Cmentarz z upływem czasu uległ daleko posuniętej degradacji. Wykonany w latach 2005-2006 remont częściowo przywrócił mu pierwotny wygląd.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 40 s. 1179-1212 (plany, wykazy pochowanych).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 138.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 373-374.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 148.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 77.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
TEČIČ JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
MANIGODA GJORDJO INFANTERIST Австро-венгерская армия
TUČIČ MIKO INFANTERIST Австро-венгерская армия
BARBARIČ PERO GEFREITER Австро-венгерская армия
WASYLENKO PORFIRY INFANTERIST Русская армия
KOWAL JAKOB INFANTERIST Русская армия
KOZOMORA LUKA INFANTERIST Австро-венгерская армия
KARAGA SABLO LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
NIKOLIĆ MARKO ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
TEKLIĆ IWAN INFANTERIST Австро-венгерская армия
PUJLIĆ MIRKO ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
PRANJIĆ MARYAN INFANTERIST Австро-венгерская армия
SRNA KISTO INFANTERIST Австро-венгерская армия
RADMANN ANTE LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
GJURAN NIKOLA LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
BAŠIČ FARLO LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
RADIĆ MARKO LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
MAŠTALIĆ MURAT LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
BRKAN MUHO KORPORAL Австро-венгерская армия
GELO ILIJA LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
MARELJA JOZO LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
PERIZA NIKO LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
CUZUS JVOO LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
GAZIĆ STEVAN LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
SUNJKO MITAR LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
HONZO MEHO LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
DIADENKO LEONTI KORPORAL Русская армия
BORDIUK STANISLAW INFANTERIST Русская армия
CZERKACZEW IWAN INFANTERIST Русская армия
ZUZAWEL STEFAN INFANTERIST Русская армия
KUSZMYN TEODOR INFANTERIST Русская армия
BLAHODOROW ANDREAS INFANTERIST Русская армия
CHORTYNOW IWAN INFANTERIST Русская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Австро-венгерская армия 61
Русская армия 20