Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1205090-011
45
18
Cmentarz założony jest na planie prostokąta o ściętym jednym narożu i ogrodzony kamiennym murem z betonową nakrywą. Do wejścia znajdującego się od strony południowej prowadzą betonowe schody. Przed cmentarzem ustawiona jest pulpitowa tablica informacyjna ufundowana przez Powiat Gorlicki. Druga tablica z informacjami o obiekcie i remoncie z 1992 r. znajduje się na murze, po prawej stronie od wejścia.
 Główny element cmentarza stanowi wysoki, masywny krzyż z kamiennych bloków na dwustopniowym cokole.

Na mogiłach znajdują się nagrobki w formie osadzonych na betonowych postumentach:

– żeliwnych krzyży łacińskich z datą „1915",
– krzyży lotaryńskich z żelaznych prętów.

W 8 grobach zbiorowych i 9 pojedynczych pochowano 17 żołnierzy z armii niemieckiej i 28 z rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 40 s. 919- 935 (plany, wykazy pochowanych), GW 61 s. 64 (2 fotografie), GW 62 s. 21 (fotografia).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 139.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 437-438.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 160-161.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 87.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
BOJKO IWAN ZUGSFÜHRER Русская армия
BRENNER KARL LANDWEHRMANN Немецкая армия
DIETENHÖFER LUDWIG RESERVIST Немецкая армия
BARCKLHOLTZ ALFRED RESERVIST Немецкая армия
PÖRTNER WILHELM OFFIZIER Немецкая армия
RENGERS [REUGERS] GUSTAV MUSKETIER Немецкая армия
RICHTER JULIUS MUSKETIER Немецкая армия
BRINKMANN WILHELM UNTEROFFIZIER Немецкая армия
ALEXANDER WILHELM MUSKETIER Немецкая армия
SPRENGER ROBERT RESERVIST Немецкая армия
LOHNER JOHANN INFANTERIST Немецкая армия
GEPPERT FRIEDRICH MUSKETIER Немецкая армия
HÄRING THOMAS RESERVIST Немецкая армия
RUPP EMIL RESERVIST Немецкая армия
GERICKE MAX MUSKETIER Немецкая армия
ROSINKE GUSTAV MUSKETIER Немецкая армия
NOWAK LEO RESERVIST Немецкая армия
ADAMCZAK FRANZ MUSKETIER Немецкая армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Русская армия 27