Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1205090-014
83
10
Cmentarz ałożony jest na planie prostokąta i otoczony ogrodzeniem z par drewnianych żerdzi wspartych na słupach. Pierwotnie ogrodzony był drewnianym parkanem. Wejście znajduje się od wschodu. Głównym elementem cmentarza jest wysoki pomnik z ciosów piaskowca, zwieńczony kamiennym krzyżem. W jego dolnej części znajduje się tablica z inskrypcją: „WIR WUSSTEN/ KEINER VON DES/ ANDERN LEBEN/ NU HAT UNS DER/ TOD ZUSAMMEN/ GEGEBEN".

Na ogrodzeniu została umieszczona tablica z informacjami o cmentarzu i remoncie przeprowadzonym w 1995. przez Koło Łowieckie „Dzik" w Gorlicach. Groby ułożone są w rzędach prostopadłych do głównej osi cmentarza. Nagrobki mają formę drewnianych krzyży łacińskich i lotaryńskich.

Cmentarz uległ daleko posuniętej destrukcji. Podczas remontu przeprowadzonego w 1995 r. wykonano nowe ogrodzenie, przy czym objęło ono obszar o ok. 1/3 mniejszy od pierwotnej powierzchni cmentarza.
 
W 3 grobach zbiorowych i 10 pojedynczych pochowano 4 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 79 z rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 41 s. 11-59 (plany, rzut ogrodzenia i pomnika głównego, projekty krzyży, wykazy pochowanych).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 70.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 315-316.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 114.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 34.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
PESSL BLASIUS KORPORAL Австро-венгерская армия
REITER MICHAEL INFANTERIST Австро-венгерская армия
VEČER JAKOB INFANTERIST Австро-венгерская армия
GUTSCHI FERDINAND RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
KOŚCIELIN DYMITRY INFANTERIST Русская армия
POSCIŁO ALEKSIEJ INFANTERIST Русская армия
ZIERANOW MICHAL INFANTERIST Русская армия
SOKOLEWSKI STEFAN INFANTERIST Русская армия
GULAJEW WASYLIJ INFANTERIST Русская армия
GAWRILENKO IWAN INFANTERIST Русская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Русская армия 73