Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1205070-005
509
2
Cmentarz założony jest na planie prostokąta i ogrodzony od strony południowo zachodniej murem kamiennym, a z pozostałych stron kamiennymi słupami z betonową nakrywą połączonymi drewnianym płotem na podmurówce. Poprzedzone schodami, podestem, zamknięte dwuskrzydłowymi drewnianymi wrotami, wejście znajduje się od strony północno-wschodniej. Przed nim umieszczona jest pulpitowa tablica informacyjna ufundowana przez Powiat Gorlicki.
 
W północnej części cmentarza usytuowana jest murowana, nakryta dwuspadowym, gontowym dachem kaplica św. Jana Nepomucena.
W południowej części cmentarza, na niskim kamiennym kopcu, ustawiony jest wysoki drewniany krzyż lotaryński z dwuspadowym zadaszeniem.

Występują tu nagrobki w formie:

– krzyży lotaryńskich z płaskownika z ramką u podstawy osadzonych na betonowym cokole,
– trzech krzyży lotaryńskich z płaskownika (środkowy z ramką u podstawy) osadzonych na trójsegmentowym betonowym cokole.

W 29 grobach zbiorowych i 17 pojedynczych pochowano 509 żołnierzy z armii rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 41, s. 1387-1437 (plany, wykazy pochowanych), GW 61 s. 109 (fotografia - stan pierwotny).
  • Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 3/1/0/9/5947, 3/1/0/9/5948 (fotografie archiwalne)
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 166.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 568-570.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 190.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 112.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
DERKACZ NIKITA INFANTERIST Русская армия
ŻURAWLEW LEUTNANT Русская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Русская армия 507