Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1205040-001
84
81
Kwatera założona jest planie nieregularnego wieloboku i ogrodzona od strony północnej oraz zachodniej betonowym murem, a z pozostałych stron – betonowymi słupami połączonymi żelaznymi rurami. Wejście znajduje się od południowego zachodu i zamknięte jest jednoskrzydłową, żelazną furtką. Stąd główna aleja kwatery prowadzi do wysokiego, wykonanego z rur żelaznych, nakrytego półkolistym blaszanym zadaszeniem, krzyża.

Groby mają układ rzędowy, nieregularny.

W kwaterze znajdują się nagrobki w formie osadzonych na betonowych postumentach:

– żeliwnych krzyży łacińskch z datą „1915” na skrzyżowaniu ramion,
– żeliwnych krzyżami maltańskich z wieńcem laurowym,
– niskiego krzyża z płaskownika o rozdwojonych zakończeniach ramion.

Część mogił jest oznaczona betonowymi stelami z żeliwnymi tablicami.

W obrębie kwatery znajduje się także mogiła zbiorowa 6 żołnierzy Wojska Polskiego z oddziału majora Bolesława Miłka poległych 7 września 1939 w walce z Niemcami w Szymbarku. Grób otoczony jest betonowym murkiem, na którym ustawiony jest pomnik z kamienną tablicą inskrypcyjną z wyrytym krzyżem Virtuti Militari oraz napisem:

„Żołnierzom Armii Polskiej/ POLEGŁYM 7.IX.1939 ROU W SZYMBARKU/ W WALCE Z HITLEROWSKIM NAJEŹDŹCĄ/ p.por. ANTONI MICHARCZYK/ szer. JAN PAWLIK/ zam. Borownica pow. Nowy Sącz/ szer. Piotr Prusak-lat 33/ szer. Stanisław Słowiński-lat 25/ DWÓCH ŻOŁNIERZY N.N./ W 29 ROCZNICĘ ŚMIERCI/ SPOŁECZEŃSTWO POWIATU GORLICKIEGO”.

W 12 grobach zbiorowych i 36 pojedynczych z I wojny światowej pochowano 45 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 28 z niemieckiej, 5 rosyjskiej. Zidentyfikowano 77.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 41, s. 1705-1730 (plany, wykazy pochowanych) GW 61 s. 56 (fotografie archiwalne).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 172-173.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. .604-607.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 197.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 117.
  • Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, T. 1, Żołnierze września, A-M, Pruszków 1993,s . 473 (Micharczykowski Antoni chor.)
  • Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, T. 1, Żołnierze września, N-Z, Pruszków 1993, s. 56 (Pawlik Jan szer.), 95 (szer. Prusak Piotr, ur. 1906), s. 164 (szer. Słowiński Stanisław (ur. 1914)
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
MICHARCZYK ANDRZEJ PODPORUCZNIK Польская армия
PAWLIK JAN SZEREGOWY Польская армия
PRUSAK PIOTR SZEREGOWY Польская армия
SŁOWIŃSKI STANISŁAW SZEREGOWY Польская армия
KOZAČEK JOSEF RECHNUNGSUNTEROFFIZIER Австро-венгерская армия
SCHUBERT ANDREAS STABSFELDWEBEL Австро-венгерская армия
ZAGL ROBERT FELDWEBEL Австро-венгерская армия
WANKE ANTON KORPORAL Австро-венгерская армия
KIMLA MATHIAS INFANTERIST Австро-венгерская армия
GERYK ADOLF INFANTERIST Австро-венгерская армия
ODZIOMEK NIKOLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
SIKORA CAMILLO LEUTNANT IN DER RESERVE Австро-венгерская армия
KOPECKI WILHELM LEUTNANT IN DER RESERVE Австро-венгерская армия
KUTZNER PAUL LEUTNANT Немецкая армия
STEZALA PETER MUSKETIER Немецкая армия
SEIFERT ERNST ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
FÖRSTER HEINRICH WEHRMANN Немецкая армия
KLAR RUDOLF VIZEFELDWEBEL Немецкая армия
SZCZEPANIK JOHANN MUSKETIER Немецкая армия
JACOB HERMANN GEFREITER Немецкая армия
LACHMEIER WILHELM GEFREITER Немецкая армия
JAKOB HERMANN RESERVIST Немецкая армия
NICKLAUS ROBERT RESERVIST Немецкая армия
BIRKE AUGUST MUSKETIER Немецкая армия
HILLER BRUNO RESERVIST Немецкая армия
WALTER I EMIL RESERVIST Немецкая армия
HOCH PETER RESERVIST Немецкая армия
KLOPSCH RICHARD ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
KOHLER GUSTAV MUSKETIER Немецкая армия
HINZ FRANZ MUSKETIER Немецкая армия
LEISSNER REINHOLD RESERVIST Немецкая армия
FRÜHHOLZ KARL MUSKETIER Немецкая армия
KINZEL FERDINAND MUSKETIER Немецкая армия
HEIDUGA THOMAS MUSKETIER Немецкая армия
SZYMANSKI KASIMIR RESERVIST Немецкая армия
OTTO ERNST UNTEROFFIZIER Немецкая армия
LORENZ KARL MUSKETIER Немецкая армия
SCHRALL XAVER INFANTERIST Немецкая армия
SCHUSTER MICHAEL GEFREITER Немецкая армия
TSCHEKASCHO INFANTERIST Русская армия
DARYM M. INFANTERIST Русская армия
ARASOF INFANTERIST Русская армия
LESKUTOW INFANTERIST Русская армия
PIETROW WASYLI INFANTERIST Русская армия
ÜBERALL EMIL LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
MANIASEK JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KUTEK LADISLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
BOŘAK LADISLAUS SCHÜTZE Австро-венгерская армия
SCHUBERT JOHANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
KALČAK JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
REGENT ALOIS INFANTERIST Австро-венгерская армия
RUTTIN SIEGFRIED INFANTERIST Австро-венгерская армия
KWAŠNY JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
KOHLERMANN FRITZ MUSKETIER Немецкая армия
TOPP ERNST MUSKETIER Немецкая армия
SZYMANSKI THOMAS LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
EREMIAS JOSEF LANDSTURMMANN GEFREITER Австро-венгерская армия
KUBIK FRANZ ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Австро-венгерская армия
CZOP JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
DZIADKOWICZ JAKOB LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
HUBERT LUDWIG CIVIL KUTSCHER Австро-венгерская армия
OLEKSY JULIAN LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
SATTLER EMIL INFANTERIST Австро-венгерская армия
ZALEŠAK WENZELIN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KÜHLMAYER KONRAD LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
FRANK JOSEF KORPORAL Австро-венгерская армия
JARCZYK VINZENZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
DVOŘAK JAROSLAUS KORPORAL Австро-венгерская армия
SUSZ NIKOLAUS KANONIER Австро-венгерская армия
OLCHAWSKI MICHAEL INFANTERIST Австро-венгерская армия
POLASEK GEORG ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
BEDNARZ JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KRÖPL AUGUST LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
DANDYS PETER INFANTERIST Австро-венгерская армия
BOGDAL IGNATZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
ZLAMAL JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
ENGEL RUDOLF LANDSTURMMANN GEFREITER Австро-венгерская армия
BARBORKA JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
HEROD VINZENZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
HANEL FRANZ KORPORAL Австро-венгерская армия
WESTEN HUGO LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Польская армия 2
Австро-венгерская армия 1