Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1205040-010
22
22
Cmentarz znajduje się przy drodze Zagórzany – Kobylanka. Na jego obszar składa się teren dawnej kaplicy dworskiej zbudowanej na planie prostokąta o ściętych narożach. Przylegający do budynku od strony wschodniej teren otoczony jest żelaznym sztachetowym płotem. Wejście zamknięte jest żelazną furtką z prętów. Zbudowana z cegły trójkondygnacyjna kaplica z ośmiospadowym, zwieńczonym krzyżem dachem stanowi główny element kompozycyjny cmentarza. Mogiły są rozmieszczone symetrycznie względem alejki głównej. Występują tu nagrobki w formie betonowych stel z żeliwnymi tablicami inskrypcyjnymi.
 
W 4 grobach zbiorowych pochowano 22 żołnierzy armii niemieckiej poległych 3 maja 1915 r.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 41, s. 1-23 (plany, projekty, wykazy pochowanych) GW 61 s. 86 (3 fotografie archiwalne).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 130-131.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 492-493.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 171-172.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 98.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
WEDDING JOSEF WEHRMANN Немецкая армия
STÜRZEBECHER OTTO ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Немецкая армия
REISCH JOSEF MUSKETIER Немецкая армия
WEISS II JOSEF MUSKETIER Немецкая армия
WALTERT OTTO MUSKETIER Немецкая армия
WAWRZYNIAK JOHANN MUSKETIER Немецкая армия
JANTZEN FRIEDRICH RESERVIST Немецкая армия
PERLIK FRANZ RESERVIST Немецкая армия
PILZ MAX MUSKETIER Немецкая армия
KOLASZYNSKI JOSEF WEHRMANN Немецкая армия
KRZYKOWSKI THEOPHIL ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
WERCHAN FRITZ ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
MOSER HERMANN MUSKETIER Немецкая армия
LOHMANN AUGUST WEHRMANN Немецкая армия
OLESCH WILHELM GEFREITER Немецкая армия
VOGLER OTTO MUSKETIER Немецкая армия
TIERSCH GUSTAV MUSKETIER Немецкая армия
HEIN HERMANN MUSKETIER Немецкая армия
NITSCHE WILHELM MUSKETIER Немецкая армия
BLEUL [BLEUEL] ARTUR MUSKETIER Немецкая армия
GINOTH [GNOTH] GUSTAV MUSKETIER Немецкая армия
MIRCZYK LUDWIG RESERVIST Немецкая армия