Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1201010-007
21
14
Kwatera składa się z dwóch rzędów grobów, umieszczonych na wspólnej podstawie i oznaczonych  betonowymi macewami z Gwiazdą Dawida. Główny element kwatery stanowi pomnik w formie wysokiej macewy. Znajduje się na niej tablica z Gwiazdą Dawida oraz napisem w języku hebrajskim i polskim:
 
„GROBY POLSKICH ŻOŁNIERZY WYZNANIA MOJŻESZOWEGO POLEGŁYCH W I-SZEJ WOJNIE SWIATOWEJ 1914-1918. FUNDATORZY MENDEL REICHBERG I SYNOWIE Z USA”

Pochowano tu 20 żołnierzy wyznania mojżeszowego: 19 z armii austro-węgierskiej i jednego z rosyjskiej. Zidentyfikowano 14.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 35.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 372.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 3, Tarnów 2005, s. 159.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 339-340.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 84-85.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
RIBNER BENJAMIN LANSTURMMANN Австро-венгерская армия
SPERLING ISRAEL JÄGER Австро-венгерская армия
BEHR LEISER INFANTERIST Австро-венгерская армия
KLEIN REICH JAKOB INFANTERIST Австро-венгерская армия
DYAMON JOSEF DAVID INFANTERIST Австро-венгерская армия
FUTTERSACK INFANTERIST Австро-венгерская армия
ANGERMANN LESIER INFANTERIST Австро-венгерская армия
MORTKA ZAGER INFANTERIST Австро-венгерская армия
GOLDMANN EFREIM INFANTERIST Австро-венгерская армия
RÜBNER BENJAMIN Австро-венгерская армия
ROSENBUSCH CHAIM Австро-венгерская армия
FOLKMANN JUDA Австро-венгерская армия
ENKER LEISER Австро-венгерская армия
REINER SELIG Австро-венгерская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Русская армия 1
Австро-венгерская армия 6