Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1201010-008
35
25
Kwatera ogrodzona jest 8 betonowymi słupkami połączonymi żelaznym łańcuchem. W jej obrębie znajdują się 3 żelazne krzyże z glorią (albo aureolą) na skrzyżowaniu ramion.

Głównym elementem kwatery jest kamienny głaz z tablicą z napisem:

"OBELISK KU CZCI/ POLEGŁYCH W WALKACH O MIASTO/ 5-6 WRZEŚNIA 1939 ROKU/ UFUNDOWANO STARANIEM/ SPOŁECZEŃSTWA MIASTA BOCHNI/ I FIRMY "MARMO"/ 5 WRZEŚNIA 2009".

W 2009 r. na kwaterze umieszczono pomnik w formie kamiennej płyty o nieregularnym kształcie z wyrytym godłem, nazwiskami poległych i napisami:

"ODDALI ŻYCIE OJCZYŹNIE/ MIEJSCEM ICH WIECZNEGO SPOCZYNKU/ STAŁA SIĘ BOCHNIA/ POLEGLI W WALKACH O MIASTO/ 5-6 WRZEŚNIA 1939 ROKU"

W obrębie kwatery znajduje się również nagrobek Józefa Kosmatego z 4 Pułku Strzelców Podhalańskich w kształcie krucyfiksu umieszczonego na wysokim postumencie. Na przedniej ścianie pomnika znajduje tablica z medalionem przedstawiającym fotografię zmarłego i napisem memoratywnym:„Tu spoczywa w wspólnym grobie żołnierskim Ś.P. JÓZEF KOSMATY z Wilamowic * 29.11.1912 † 7.9.1939. Przechodniu zmów Zdrowaś Mario za duszę obrońców Ojczyzny”.

W wyniku walk pod Bochnia w dniach 6-7 września 1939 r. poległo lub zmarło z ran ok. 40 żołnierzy Wojska Polskiego. W kwaterze spoczywa w sumie 35 żołnierzy, w tym 10 nieznanych z nazwiska, wśród których znajduje się 4 żołnierzy ekshumowanych w 1958 z wsi Porąbka w pow. limanowskim.
  • J. Flasza, J. Kęsek, Cmentarze bocheńskie. Przewodnik historyczny, Bochnia 1992, s. 84.
  • Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej. T. 1: Żołnierze września, Pruszków 1993.
  • Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni, depozyt Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej (Karta rejestracyjna pomnika pamięci narodowej, materiały PCK).
  • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa – lata wojny 1939-1945, pod. red. Cz. Czubryt-Czarnockiego, Warszawa 1988, s. 731.
  • H. Rayska-Grzesiak, Marian Rayski (ur. 25 marca 1939 – zm. 6 września 1939 r.), „Almanach Nowotarski, R. 6, 2002", s. 141-144.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
KOSMATY JÓZEF SZEREGOWY Польская армия
BOROWIEC STANISŁAW KAPRAL Польская армия
BORUCKI [BORUSKI] JAN STRZELEC Польская армия
BURAS STANISŁAW SZEREGOWY Польская армия
WOLNY FRANCISZEK SZEREGOWY Польская армия
MAJ BOLESŁAW UŁAN Польская армия
SKRZYSZOWSKI PIOTR STRZELEC Польская армия
CHODAK ANTONI SZEREGOWY Польская армия
SZMUC KAROL PODCHORĄŻY OCHOTNIK Польская армия
STAŃCZAK ALBIN SZEREGOWY Польская армия
SZCZERBIŃSKI JULIAN SZEREGOWY Польская армия
STUCHLIK [STRZECHLIK] EMIL SZEREGOWY Польская армия
ZIURKOWSKI PAWEŁ SZEREGOWY Польская армия
WAKSBERG [WEKSBERG] STEFAN SZEREGOWY Польская армия
SEŃKOW WASYL ŻOŁNIERZ Польская армия
KOŚMIDER ERWIN ŻOŁNIERZ Польская армия
NOWAK JÓZEF SZEREGOWY Польская армия
GĄSIOR ANTONI Польская армия
MATUSZAK [MAŁUSZAK] ALOJZY SZEREGOWY Польская армия
MARKURA MICHAŁ Польская армия
STANIAK STEFAN Польская армия
SKRZYŃSKI PIOTR Польская армия
MROWIEC JÓZEF SZEREGOWY Польская армия
SOCHA BRONISŁAW Польская армия
STROKA MARIAN Польская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Польская армия 6
Польская армия 4