Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1201020-005
215
0
Cmentarz zbudowany jest na planie prostokąta i otoczony masywnymi kamiennymi słupami z czterospadową betonową nakrywą oraz płotem z metalowych prętów. Wejście znajduje się od strony południowej. Zamykane jest jednoskrzydłową, żelazną furtką z metalowych prętów z datą „1988” i małym krzyżem łacińskim.

Głównym element cmentarzu to ściana pomnikowa z dwoma słupami po bokach. Na jej środku umieszczony jest pomnik w formie kapliczki w czterospadowym daszkiem, zwieńczonym małym kamiennym krzyżem. We wnęce na frontowej stronie pomnika znajduje się żeliwny, ażurowy krzyż łaciński. Groby mają układ rzędowy. Na cmentarzu znajdują się nagrobki krzyży łacińskich i lotaryńskich z metalowych prętów i płaskownika, osadzonych na betonowych cokołach.

W 14 mogiłach zbiorowych i 6 pojedynczych pochowano 130 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 85 z armii rosyjskiej poległych w grudniu 1914 roku.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 35, s. 166, 170, 301, 797
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. s. 373.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 3, Tarnów 2005, s. 204.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 350.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998, s. 103.
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Австро-венгерская армия 130
Русская армия 85