Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1217050-001
4
4
Mogiła obramowana i nakryta lastrykową płytą. U wezgłowia znajduje się krzyż łaciński oparty o trójkątną tablicę z napisem memoratywnym:
 
„Ś † P / NIEZNANY PRZEWODNIK / TATRZAŃSKI • GÓRAL / ORAZ OFICEROWIE WOJSKA POLSKIEGO / DUBAS, TOMASZEWSKI I PIETRZAK / ZAMORDOWANI W DNIU 19 STYCZNIA 1940 R. / PRZEZ NIEMIECKIE GESTAPO / PRZECHODNIU • POWIEDZ POLSCE: / TU LEŻYM JEJ SYNY - WIERNI DO OSTATNIEJ GODZINY /”
 
Pochowano tu 3 żołnierzy Wojska Polskiego rozstrzelanych przez Gestapo w styczniu 1940 r. oraz przewodnika tatrzańskiego.
  • A. Bafia, Cmentarz w Poroninie, w:  Poronin dawniej i dziś, red. A. Bafia, T. Nocoń,  Poronin 2004, s. 312
  • A. Bafia, Cmentarz w Poroninie, w:  Dzieje Kościoła w Poroninie 1806-2006, red. A. Bafia, T. Nocoń, Poronin 2006, s. 188.
  • J. Matyga, Wspomnienia wojenne, w: Poronin dawniej i dziś, red. A. Bafia, T. Nocoń,  Poronin 2004, s. 260-262
  • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa, lata wojny 1939-1945,  red. Cz. Czubryt-Borkowski i in., Warszawa 1988, s. 469.Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945. Województwo nowosądeckie, Warszawa 1984, s. 92.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
GĄSIENICA-TOMKOWY JÓZEF OSOBA CYWILNA
DUBAS OFICER Польская армия
PIETRZAK OFICER Польская армия
TOMASZEWSKI OFICER Польская армия