Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1211090-009
1
1
Mogiła ziemna z drewnianym obramowaniem. U jej wezgłowia umieszczono żelazny krzyż z figurą Chrystusa.  Na krzyżu znajduje się blaszana tablica z napisem:
 
„ŚP/ WŁADYSŁAW PARZYGNAT/ ZMARŁ ŚMIERCIĄ TRAGICZNĄ”
 
Pochowany tu Władysław Parzygnat został zastrzelony przez żołnierza Armii Czerwonej 22 lutego 1945 r.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
PARZYGNAT WŁADYSŁAW OSOBA CYWILNA