Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1203050-001
43
43
Mogiła założona jest na planie prostokąta i ogrodzona zakończonymi kuliście słupkami, połączonymi żelaznym łańcuchem. Główny element urządzenia mogiły stanowi kopiec z dolomitowych kamieni, zwieńczony krzyżem z ciemnego kamienia. Na kopcu umieszczona jest tablica z ciemnego kamienia z napisem: „BOHATEROM ✝DEN HELDEN/ Z ROKU/ VOM JAHRE/ 1914 – 15/ INFANTERISTEN/ JOSEF SZOZDA NICOLAUS IWASYSZYN/ JOSEF CZAJKOWSKI FRANZ HAIDER/ BASIL SCHWEC GREGOR NAKONECZNY/ KARL KOCZAN MICHAEL PODIO/ IWAN CURIC IWANDA O. N./ MICHAEL HOLOWEJ JOSEF DAROCZI./ BASIL LUSZCZYK JOHANN OLKO/ DIMITR WOJCIK MICHAEL SZUBELAK/ STEFAN GENDJAR MICHAEL KRAJESS/ WALENTIN LOCH LUDWIG DIMAK/ MICHAEL SIKORA IWAN GARANDZA/ HRYC BANACHYWYCZ JOSEF SZCZERBY/ SIMEON GIERULA BASIL JAGIELA/ BASIL KOS SIMEON DANGUBICZ/ LUKAS LUB JOHANN DANIEL/ DIMITR WIELICZKO JOSEF DOBIAS/ MARTIN RUSIN VALENTIN KOBOS/ VALENTIN RYCZKO MICHAEL CHYLIŃSKI/ ANASTAZY NALEWAJKO ISTVAN TOTH/ RUSSISCHE SOLDATEN/ IVAN KUSTOV MICHAEL BARYSZEW/ ILKO JOSEF WOZNIAK”. Najbliższe otoczenie pomnika jest wydzielone krawężnikiem i wyłożone kostką brukową. Przed kopcem znajdują się dwie ławy z ciemnego kamienia.

Według danych z 1915 roku pochowano tu 38 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 4 z armii rosyjskiej. W pobliżu znajdował się osobny grób kryjący szczątki żołnierza nieznanego z nazwiska. W 1923 r. przeniesiono tu szczątki szeregowca Hoffmana, ekshumowane z grobu na skraju lasu w pobliżu pompy wodnej.

Podczas remontu kopca w latach 1994-1995 odkryto akt erekcyjny pomnika z 2 czerwca 1915 r. Wówczas wykonano rekonstrukcję tablicy nagrobnej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, C.K. Starostwo w Chrzanowie, sygn. StCH 11.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V w Krakowie, sygn. GW 91.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Dyrekcja Robót Publicznych w Krakowie, sygn. 29/309/0/3/505 s. 629, 654-656.
  • S. Orłowski, Trzebinia i region w latach 1815–1918, w: Trzebinia. Zarys dziejów miasta i regionu, red. F. Kiryk, Kraków 1994, s. 303, 336.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
SZOZDA JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
CZAJKOWSKI JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
IWASYSZYN NICOLAUS INFANTERIST Австро-венгерская армия
HAIDER [HEIDER] FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
SZWEC BASIL INFANTERIST Австро-венгерская армия
KOCZAN KARL INFANTERIST Австро-венгерская армия
DODIS [PODIO] MICHAEL INFANTERIST Австро-венгерская армия
HODOWEJ MICHAEL KANONIER Австро-венгерская армия
NAKONECZNY GREGOR INFANTERIST Австро-венгерская армия
CURIČ [ČURIČ] IWAN INFANTERIST Австро-венгерская армия
IWANDA INFANTERIST Австро-венгерская армия
DAROCZI JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
LUSZCZYK BASIL INFANTERIST Австро-венгерская армия
OLKO JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
GENDJAN [GENDJAR] STEFAN INFANTERIST Австро-венгерская армия
WOJCIK DIMITR INFANTERIST Австро-венгерская армия
SZUBELAK MICHAEL INFANTERIST Австро-венгерская армия
LOCH VALENTIN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KRAJESS [KRAJES] MICHAEL INFANTERIST Австро-венгерская армия
DIMAK LUDWIG INFANTERIST Австро-венгерская армия
SIKORA MICHAEL INFANTERIST Австро-венгерская армия
GARANDZA IWAN ERSATZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
BANACHYWICZ {BANACHEWICZ] HRYĆ INFANTERIST Австро-венгерская армия
SZCZERBY JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
GIERULA [GERULA] SIMEON INFANTERIST Австро-венгерская армия
JAGIEŁA [JAGEŁA] BASIL INFANTERIST Австро-венгерская армия
KOS BASIL INFANTERIST Австро-венгерская армия
DANGUBICZ [DANENBUCZ] SIMEON INFANTERIST Австро-венгерская армия
LUB LUCAS INFANTERIST Австро-венгерская армия
DANIEL JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
WIELICZKO DIMITR INFANTERIST Австро-венгерская армия
DOBIAS [DOLIAS] JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
RUSIN MARTIN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KOBOS VALENTIN INFANTERIST Австро-венгерская армия
RYCZKO VALENTIN INFANTERIST Австро-венгерская армия
CHYLIŃSKI MICHAEL JÄGER Австро-венгерская армия
NALEWAJKO [NALYWAJKO] ANASTAZY INFANTERIST Австро-венгерская армия
TOTH ISTVAN JÄGER Австро-венгерская армия
KUSTOW IVAN INFANTERIST Русская армия
BARYSZOW MICHAEL INFANTERIST Русская армия
KOCAN ILKO FUHRMANN Русская армия
WOZNIAK JOSEF FUHRMANN Русская армия
HOFFMAN INFANTERIST Австро-венгерская армия