Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1211090-014
1
1
Mogiła ziemna, wzmocniona obramowaniem z drewnianych belek. U wezgłowia znajduje się krzyż z metalowych rur z figurą Chrystusa. Do krzyża przymocowano niewielką, blaszaną tabliczkę z napisem: „S. † P./ Pająk Stanisław zmarł 24.I. 1944/ Prosi o modlitwę”
 
Pochowany tu Stanisław Pająk zginął podczas bombardowania 22 stycznia 1945 r.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
PAJĄK STANISŁAW OSOBA CYWILNA