Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1203050-002
150
0
Obszar mogiły wytyczają postumenty zwieńczone podłużnym kamieniem. Główny element urządzenia mogiły stanowi w formie metalowej konstrukcji z prześwitem w środkowej części, w którym umieszczona jest wykonany z płaskich prętów motyw „Gwiazdy Dawida”. Na pomniku wyryty jest napis w języku polskim i hebrajskim:
„Miejsce spoczynku/ około 150 Żydów więźniów hitlerowskiego/ obozu pracy „za torami”/ zamordowanych lub zmarłych z wycieńczenia/ w latach 1942-1944/ Trzebina 2010”.

Na cmentarzu pochowano w latach 1942-1944 r. zwłoki ok. 150 Żydów zmarłych w pobliskim obozie pracy w Trzebionce z głodu i wycieńczenia.
  • A. Kostka, J. Piskorz, Trzebińska historia, Trzebinia 2008, s. 165-167, 178, 195, 209, 225, s. 277.
  • Trzebinia. Zarys dziejów miasta i regionu, red. F. Kiryk, 1994, 480.
  • Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 1939-1945. Informator encyklopedyczny, red. Cz. Pilichowski i in., Warszawa 1979, s. 529.
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
150